Sectoren in Beeld…

Het Jaarbericht Sectoren is geschreven om dergelijke trends te signaleren en te duiden. Goed beleid maken kan alleen op basis van goede intelligence. Sectorkenners van DG Bedrijfsleven & Innovatie hebben kwantitatieve en Kwalitatieve data van de voor hun belangrijkste sectoren verzameld en deze verbonden met de belangrijkste trends en beleidsvraagstukken. Hierdoor ontstaat een beeld voor welke vragen de overheid en de politiek staan.

Het Topteam Creatieve Industrie heeft Duitsland aangewezen als focusland voor 2015. Dit Duitslandprogramma biedt kansen voor bedrijven uit de Creatieve Industrie om hun internationale concurrentiepositie verder te versterken. De Duitse creatieve markt, met een jaaromzet van 143 miljard euro, is voor Nederlandse bedrijven kansrijk en ingewikkeld tegelijk. Omdat de sector zeer heterogeen is, bovengemiddeld groeit en veel overlap en spin-off met andere sectoren heeft, zijn betrouwbare cijfers over de handelsrelatie met Duitsland op dit vlak niet voorhanden. Volgens Nederlandse bronnen genereert de Nederlandse creatieve industrie een omzet van ruim 7 miljard euro en draagt de sector ca. 18 miljard euro (3%) bij aan het NL BBP. De export van creatieve producten en diensten naar Duitsland bedraagt ca. 530 miljoen euro per jaar. In Duitsland draagt de creatieve industrie ca. 65 miljard euro (ca. 2,4 %) bij aan het BBP. Daarmee is de omvang vergelijkbaar met sectoren als de automobielindustrie en machinebouw.

Loading more content...