Lancering ‘Roadmap SMART Culture’

De NWO 'Roadmap SMART Culture' is een meerjarige onderzoeksagenda die laat zien hoe onderzoek op het gebied van cultuur, kunst en media bij kan dragen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke, economische en industriële vraagstukken.

Binnen het topsectorenbeleid en dan in het bijzonder de creatieve industrie, wordt een belangrijke rol toebedacht aan de sectoren design, media & ict, fashion, gaming, architectuur en erfgoed. Groeisectoren als de muziek- en filmindustrie, podiumkunsten of musea blijven vooralsnog buiten beeld. Hierdoor worden interessante onderzoeksvragen niet geadresseerd, zoals vragen in relatie tot consumentengedrag, duurzame productietechnieken, sociale samenhang en thema’s als identiteit, globalisering en verstedelijking.

Tijdens het DRIVE (Design Research & Innovation) festival dat tijdens de Dutch Design Week 2014 plaatsvond in Eindhoven is een blauwdruk van deze roadmap gepresenteerd. De Roadmap SMART Culture zal na 2015 gebruikt worden als een van de uitgangspunten voor de calls for proposals die gericht zijn op de topsector Creatieve Industrie.

Loading more content...