Europese Commissie wil beter inzicht in de culturele en creatieve industrie

Europa heeft een zeer concurrerende culturele en creatieve industrie. Volgens De Europese Commissie vertegenwoordigd ze 3,3% van het Europese BBP en verschaft ze werk aan 6,7 miljoen mensen (3% van de totale werkgelegenheid).

Om tot een beter begrip te komen van deze sector laat de Europese Commissie door KEA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Betrouwbare gegevens van de 28 lidstaten van de Europese Unie is voor de ontwikkeling van de digitale economie en Europa's toekomstige welvaart en welzijn van groot belang.

KEA zal voortbouwen op eerder onderzoek uit 2006 "De economie van de cultuur in Europa", gegevens van Eurostat en onderzoek van de lidstaten van de EU.

  • http://www.keanet.eu/
Loading more content...