Monitor Creatieve Industrie 2014

'De creatieve industrie in Nederland is goed voor 285 duizend banen. Toch staat de productiviteit steeds meer onder druk.' Dat tekent Adformatie aan bij de publicatie van de tweejaarlijkse Monitor Creatieve Industrie.

De Monitor Creatieve Industrie is de opvolger van de Cross Media Monitor is een analyse van de ontwikkelingen binnen de ICT en de creatieve industrie. Het laat zien waar de creatieve industrie en de ICT sector staan en wat de belangrijkste ontwikkelingen in de clusters en steden zijn.

De cijfers laten zien dat de creatieve industrie niet meer de banenmotor is die ze twee jaar geleden nog wel was. Terwijl het aantal banen in de designsector nog steeds groeit, stagneert ze in de reclame en krimpt het aantal banen in de architectuur stevig.

Daar tegenover staat dat het aantal vestigingen in de creatieve industrie stevig groeit terwijl de toegevoegde waarde licht afneemt. De onderzoekers merken dan ook op dat het verdienvermogen aandacht verdient.

De gamesindustrie en digital design zijn  (nog) niet meegenomen in dit onderzoek.

  • www.immovator.nl
Loading more content...