Nieuwe financiering voor academische ondernemers

STW, ZonMw en NWO introduceren Take-off: een wetenschapsbreed financieringsinstrument dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen moet stimuleren. Take-off bestaat uit een subsidie en een lening waarmee academische ondernemers een wetenschappelijke vondst kunnen vertalen in een product of dienst. Take-off wordt gefinancierd door EZ en OCW. Tot 1 oktober kunnen aanvragen worden ingediend

Loading more content...