Daan van Eijk in Team Smart Industry

Daan van Eijk is benoemd in het Team Smart Industry, onder leiding van FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. Smart Industry biedt veel kansen voor Nederland door de unieke combinatie van hightech industrie, ICT, logistiek, dienstverlening en de creatieve sector. Daan van Eijk is tevens voorzitter van CLICK NL Design.

Met de huidige samenstelling van het team Smart Industry zijn zowel de diverse industriële sectoren, als overheid en kennisinstellingen vertegenwoordigd.

 • Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter FME – voorzitter team)
 • Wim Boomkamp (voorzitter college van bestuur Saxion)
 • Gerben Edelijn (CEO Thales)
 • Daan van Eijk (prof. Industrial Design Engineering TU Delft)
 • Jan Fransoo (prof. Operations Management and Logistics TU/Eindhoven)
 • Jacques Gofers (algemeen directeur Promolding)
 • Marc Hendrikse (CEO NTS – voorzitter Brainport Industries)
 • Bart Hogendoorn (voorzitter Nederland ICT)
 • Rob Karsmakers (site manager Philips Drachten)
 • Guido Landheer (directeur topsectoren en industriebeleid EZ)
 • Cees Oudshoorn (directeur beleid VNO-NCW)
 • Arnold Stokking (directeur industriële innovatie TNO)
 • John Verbakel (vice president R&D Operational Excellence Unilever)
 • Marco de Vos (managing director ASTRON)

Het team komt dit jaar nog met een concrete actie-agenda, waarin nadrukkelijk aandacht voor nieuwe businessmodellen, R&D en scholing. Ook buigt het team zich over de randvoorwaarden die nodig zijn om de transitie naar een Smart Industry mogelijk te maken en te versnellen.
Klik hier voor meer informatie over Smart Industry.

Loading more content...