Adformatie kopt: Creatieve Industrie ziet kansen in Duitsland

Van contacten naar contracten. Duidelijker kan Jeroen van Erp, creatief directeur van ontwerpbureau Fabrique en lid van het Topteam Creatieve Industrie, het doel van de partnerkeuze niet omschrijven.
'We focussen niet op inspireren, maar op het genereren van business.'
In Essen gaven vier bureaus tijdens een aantal korte presentaties voorbeelden van succesvolle Nederlands-Duitse samenwerkingen. Onder de toehoorders waren niet alleen het koninklijk paar en minister Kamp
van Economische Zaken, maar ook Duitse hoogwaardigheidsbekleders, onder wie Hannelore Kraft, minister-president van Noordrijn-Westfalen. 'Wij gaven onze presentatie samen met het Duitse reclamebureau Scholz & Friends, waarmee we veel samenwerken', zegt Sander van Maarschalkerweerd van muziekbureau Sizzer. Hij ziet veel kansen voor de creatieve industrie in Duitsland. 'De match is goed. Zij vinden het prettig dat wij een internationale focus en denkwijze hebben en dat we wat eigenwijs zijn. Wij vinden het op onze beurt fijn dat Duitsers hun boel zo lekker op orde hebben. Projecten lopen er gesmeerd.'

Loading more content...