Topsector Creatieve Industrie

De topsector Creatieve Industrie is de meest dynamische topsector van de Nederlandse economie. De creatieve sectoren (zoals design, media en entertainment, mode, gaming en architectuur) zijn een aanjager van innovatie in andere sectoren. Ook leveren ze creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie. De Nederlandse creatieve industrie is internationaal een top 10-speler. Dat komt door internationaal opererende bedrijven als Endemol, G-star, Guerilla Games, Layar en Droog Design.

De creatieve industrie is een van de 9 topsectoren van de Nederlandse economie waarop het kabinet internationaal wil uitblinken. Via het topsectorenbeleid wil de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht investeren in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital. De zogenoemde topteams met ondernemers, wetenschappers en de overheid adviseren het kabinet. Ook initiëren en dragen ze bij aan maatregelen waarmee de topsectoren op de wereldmarkt kunnen blijven concurreren.

130924_Feiten-en-cijfers_creatieve-sector

In de aanpak voor de topsector Creatieve Industrie gaat het om bedrijven die hun bestaansreden vinden in creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Sectoren die onder de topsector vallen zijn onder meer architectuur, mode, gaming, design, muziek en media en entertainment. Naast het creëren van vorm, betekenis of symbolische waarde gaat het in de topsector Creatieve Industrie ook om de wijze van vormgeven: het creatieve innovatieproces. Hierdoor is de creatieve industrie goed in staat bij te dragen aan innovatie in andere sectoren en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

(bron: RVO)

Loading more content...