Federatie Dutch Creative Industries

De Federatie Dutch Creative Industries is in september 2009 door branche- en beroepsorganisaties BNA, BNO, BNI, DGA en MODINT opgericht om de belangen van het georganiseerde deel van de zakelijke creatieve industrie actief te behartigen. Kort daarop sloten ook de VEA, de FotografenFederatie en PIBN zich bij de Federatie aan.
De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt dus 8 branche- en beroepsorganisaties met in totaal meer 6.000 individuele leden, bijna 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

De Federatie Dutch Creatieve Industries vormt de verbindende schakel tussen de aangesloten vertegenwoordigers van de creatieve sub-sectoren, en treedt op als gesprekspartner van de overheid, sectororganisaties en initiatieven, uitvoeringsorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven daar waar het belang van de sector dat noodzakelijk en wenselijk maakt. De Federatie fungeert als koepel en heeft een mening.

Visie
De creatieve industrie vervult een sleutelrol bij het realiseren van een duurzame en innovatieve samenleving voor Nederland. Nederland heeft met haar hoogwaardige creatieve industrie, haar onderwijs en haar open samenleving een goede uitgangspositie op het verwerven van een duurzame voorsprong. De creatieve industrie organiseert zich en neemt het voortouw.

Missie
Het organiseren en versterken van een competitieve, professionele en ook in internationaal opzicht toonaangevende creatieve industrie

Strategie
De Federatie:
1 bundelt de krachten van haar partners
2 is het aanspreekpunt voor de creatieve industrie, geeft een stem aan de sector (lobby) en vormt het gezicht ervan
3 initieert en faciliteert cross-overs tussen creatieve disciplines
4 ontwikkelt een breed gedragen visie op de rol van de creatieve sector op de midden en lange termijn
5 organiseert en faciliteert kennisuitwisseling tussen de creatieve sector en andere organisaties en (kansrijke) kennisgebieden
6 draagt bij aan een innovatieve sector, het ontwikkelen van kennis en het borgen daarvan

Tenslotte
De Federatie staat open voor representatieve (koepel- of federatieve verbanden van) branche- en beroepsorganisaties in de creatieve zakelijke dienstverlening. Niet directe (indirecte of deel-) belangenbehartigers kunnen zich associëren met de Federatie.

Loading more content...