Dutch Creative Council

De Dutch Creative Council is de onafhankelijke strategische adviesraad van en voor de creatieve industrie. De Council beoogt de creatieve industrie als topsector te stimuleren en ontwikkelen tot nationaal en internationaal toonaangevende sector.

De Council is aanspreekpunt en gesprekspartner voor de andere economische (top)sectoren en de overheid. Daarnaast heeft zij een coördinerende rol bij de uitvoering van de agenda van het Topteam Creatieve Industrie.

De Council richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Onderzoeksagenda voor de creatieve industrie: Kennis en innovatie
  • Talent en ondernemerschap
  • De waarde van ondernemerschap
  • De waarde van creatie
  • 'Randvoorwaarden’: instrumenten voor innovatie
  • Internationalisering
  • De onderwerpen gebaseerd op inzichten die het topteam ontwikkelde, onderwerpen waar Councilleden mee willen werken en vragen vanuit de overheid

De Council komt eens per twee maanden bij elkaar en wordt ondersteund door een secretaris (bij elkaar 0,2 fte).

Loading more content...