Design Accountability Awards

Design vervult een cruciale rol in de economie. Het vergroot de concurrentiekracht van producten, diensten  en communicatieactiviteiten. Elke manager en ondernemer weet dat. Maar het is belangrijk de ‘bibliotheek’  aan interessante, overtuigende business cases te laten groeien en onder de aandacht te brengen.

Om die reden zijn de Design Accountability Awards opgezet. De organisatie van de Design Accountability  Awards (DAA) wil de link tussen design en business onderstrepen en inzichtelijk maken. De DAA bekroont  de cases die het zakelijk rendement van design aantonen.

Vijf nominaties, drie Awards

De DAA heeft een wat andere opzet dan gebruikelijk. May the best win, dat is het principe van de DAA-awards.  En dan niet omdat je toevallig in een ‘dunbevolkte’ categorie zit. Nee, je gaat de strijd aan met alle andere  genomineerden. Of anders gezegd: iedereen heeft evenveel kans. Wat telt is het zakelijk succes. Wat het  designproject ook is, product, verpakking, communicatie, merk; elke case maakt kans de award te winnen  als het zakelijk rendement indruk maakt en aantoonbaar gemaakt kan worden.

Uit alle inzendingen worden de vijf sterkste cases genomineerd. Uit die vijf worden vervolgens de drie beste  genomineerd. Zonder ranking.

Door consequent de drie beste de bekronen, geven de awards jaarlijks ook inzicht in de ontwikkeling van  design-accountability in Nederland. De jury zal elk jaar, naast het toekennen van de awards, ook haar mening  geven over de algemene kwaliteit van de inzendingen – en van de nominaties en winnaars. De verwachting is dat de DAA een aantal jaren nodig heeft om tot wasdom te komen. Het inzending voor  designprijzen is tenslotte eenvoudiger en minder tijdrovend dan het opbouwen van een business case voor  accountability. Bureaus en opdrachtgevers moeten hier op ingesteld raken.

Cum laude

De DAA doorbreekt de strikte scheiding tussen effectiviteitsprijzen en designprijzen. Het zakelijk rendement  van de case staat voorop, dat kwalificeert een case om een award te winnen. Maar als de award-winnende  case bovendien een hoge designkwaliteit heeft, krijgt de award het predikaat ‘Cum Laude’. In principe kan  aan alle drie de awardwinnaars Cum Laude wordt toegekend – of aan geen enkele.

Jury

De nominaties en winnaars worden geselecteerd door een expertjury met vertegenwoordigers uit  verschillende invalshoeken, zoals ondernemerschap, marketing, communicatie, design, onderwijs en staat  onder leiding van Tom Dorresteijn. Naast de inzendingen die worden ingestuurd, zullen de juryleden ook zelf  waardevolle cases scouten en uitnodigen deel te nemen.

Inzending

Voor het inzending van een case: lees de spelregels en adviezen en gebruik het inschrijfformulier. Dit kan  o.v.v. Design Accountability Award worden gemaild naar daa@bbp.nl . Bij vragen kunt u contact opnemen  met martine Benjamins: m.benjamins@bbp.nl of 0348-485088

De Design Accountability Awards is een initiatief van Tom Dorresteijn in samenwerking met Marketing Tribune.

Loading more content...