Nieuw: Crossover Works #2, innoveren mét de creatieve industrie

De nieuwe publicatie Crossover Works #2 biedt nog meer voorbeelden van de toegevoegde waarde van samenwerking met de creatieve industrie. Het Nederlandse topsectorenbeleid streeft onder meer naar de hefboomeffecten die kunnen voortkomen uit samenwerkingen tussen verschillende sectoren. Voor de creatieve industrie, één van de negen topsectoren, staan dergelijke kruisbestuivingen zelfs centraal in de uitwerking van haar innovatiebeleid.

Innoveren met de creatieve industrie
Ter illustratie van de kracht van samenwerking werd in 2013 de publicatie Crossover Works #1 – met als ondertitel 'Innoveren met de Creatieve Industrie' – uitgebracht, en nu is er met dezelfde insteek Crossover Works #2. De publicatie is het resultaat van de samenwerking tussen de Federatie Dutch Creative Industries, Kamer van Koophandel, PICNIC, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, CLICKNL, Amsterdam Economic Board, Waag Society en de Dutch Creative Council.

Kogelwerende huid en andere cases
Crossover Works #2 belicht de beste praktijkvoorbeelden van crosssectorale samenwerkingen. Het toont de inbreng en toegevoegde waarde van de creatieve sector in multidisciplinaire teams die over sectorspecifieke grenzen heen moeten kijken. Onverwachte benaderingen en perspectieven leiden zo tot vernieuwende oplossingen. Zo leverde een crossover tussen kunst en biotechnologie een kogelwerende huid op. En de toepassing van interactieve maatwerkprojecties in het ziekenhuis helpt patiënten te kalmeren en maakt zo behandelingen effectiever. De publicatie staat niet op zichzelf. Binnenkort presenteren de betrokken partners een breder programma, waar de publicaties een onderdeel van zijn.

Loading more content...