Harry Starren nieuwe voorzitter Federatie Dutch Creative Industries

AMSTERDAM - Op 1 oktober zal voormalig minister van WVC Hedy d’Ancona de voorzittershamer van de Federatie Dutch Creative Industries overdragen aan Harry Starren.

Dit maakte Hedy d’Ancona zojuist bekend tijdens de mede door de Federatie georganiseerde cross-over estafette in EYE, het nieuwe filminstituut in Amsterdam. Hedy d’Ancona is de eerste voorzitter van de Federatie en onder haar leiding groeide de koepel van de creatieve zakelijke dienstverlening uit tot een initiatiefrijke en  invloedrijke organisatie. Op het moment dat de doelstellingen van het ‘Creatief Manifest’ nagenoeg volledig zijn gerealiseerd, beschouwt voormalig minister en Europarlementslid d’Ancona haar opdracht als afgerond en geeft ze met genoegen het stokje over aan haar opvolger Harry Starren.

Harry Starren nam in mei van dit jaar afscheid  als directeur van de Baak, het aan VNO/NCW verbonden trainingscentrum voor managers. Starren is lid van het Dutch Creative Industries Council, een onafhankelijk adviesorgaan voor de creatieve industrie, dat mede op initiatief van de Federatie tot stand kwam, en ook voorzitter van DutchDFA, een vierjarig exportprogramma voor design, fashion en architectuur. Starren rekent het vooral tot zijn ambitie om de creatieve industrie te positioneren als een krachtige en kansrijke sector die zich van veel andere sectoren onderscheidt door  haar verscheidenheid en flexibele kleinschaligheid.

Starren, die grote bekendheid geniet als dagvoorzitter, nam in die hoedanigheid alvast een voorschot op zijn rol door het in goede banen leiden van de ‘Crossover Estafette’, een ander initiatief van de Federatie Dutch Creative Industries. Door middel van deze estafette wil de Federatie het totstandkomen van dwarsverbanden tussen de topsectoren niet alleen bevorderen maar vooral ook versnellen. Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft al laten weten het stokje te willen overnemen.

De Crossover Estafette werd gerealiseerd in samenwerking met Syntens, de Kamer van Koophandel Amsterdam, PICNIC en CLICKNL en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. PICNIC Festival 2012 is een internationaal festival dat topcreatieven en professionals uit andere sectoren uitdaagt om innovatieve oplossingen te vinden voor maatschappelijke en economische vraagstukken.

De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en  beroepsorganisaties met in totaal meer dan 6.000 individuele leden, bijna 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim 11 miljard en is daarmee veruit de grootste en meest representatieve vertegenwoordiger van de creatieve industrie. Nederland is bovendien het enige land ter wereld waar design-, mode-, reclame-, (interieur) architectuur-, fotografie-, gaming- en internetbedrijven zich onder één koepel hebben verenigd.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Lidewij Veenland, 020-6244748, info@dutchcreativeindustries.nl, www.dutchcreativeindustries.nl

Loading more content...