Sterke creatieve industrie belangrijk voor innovatievermogen Nederlandse economie

PERSBERICHT

Amsterdam, 14 september 2011

‘Sterke creatieve industrie belangrijk voor innovatievermogen Nederlandse economie’

AMSTERDAM – Het kabinet vindt een goed georganiseerde creatieve industrie belangrijk om Nederland te kunnen laten uitgroeien tot de meest creatieve economie van Europa. Dat constateert een tevreden Hedy d’Ancona, voorzitter van de Federatie Dutch Creative Industries in haar reactie op ‘Naar de top’, de eergisteren verschenen bedrijfslevenbrief. ‘Het goede nieuws is dat er nergens een beter georganiseerde creatieve industrie te vinden is. Dat het kabinet minimaal investeert in die ambitie is vervolgens op zijn minst teleurstellend’.

Want het kabinet wil wel degelijk dat de creatieve industrie een grotere bijdrage gaat leveren aan het innoverend vermogen van de Nederlandse economie. Daarom heeft ze, net als eerder het Topteam, een groot aantal van de actielijnen van de Federatie overgenomen. Zo is de Federatie tevreden met de financiële ondersteuning voor haar ‘Creative Council’. Het Council zal als onafhankelijk adviesorgaan niet alleen worden belast met de coördinatie van de agenda voor de creatieve industrie maar zorgdragen voor heldere en eenvoudige infrastructuur.

Het voorgestelde ‘Topconsortium’ om de kennisbasis van de creatieve industrie te versterken juicht de Federatie toe maar pleit voor samenwerking met de gerenommeerde kennisinstituten zoals de Technische Universiteiten en hun programma’s.

De Federatie dringt aan op meer ruimte voor nieuwere vormen van innovatie. Crowdsourcing en –funding, kennisontwikkeling in coöperatief verband (innovatiecoöperatie) zijn daarvan niet genoemde voorbeelden. Om de concurrentiekracht van de creatieve bedrijven te versterken is ook meer kennis over de sector zelf nodig. Daarvoor is onderzoek noodzakelijk.

In Europa wordt de organisatie van de Nederlandse creatieve industrie overigens wél erkend en gewaardeerd. En zelfs als voorbeeld gesteld. De Federatie zal haar contacten met de Europese Commissie intensiveren om de kansen die daar liggen nog beter te kunnen benutten en rekent daarbij op de steun van het kabinet.

De Federatie Dutch Creative Industries zal haar plannen nader toelichten op 22 september tijdens C-Day in de Creatieve Fabriek in Hengelo.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Loading more content...