Federatie Dutch Creative Industries claimt hoofdrol sector bij uitvoering advies Topteam Creatieve Industrie

PERSBERICHT

Amsterdam, 21 juni 2011

Federatie Dutch Creative Industries claimt hoofdrol sector bij uitvoering advies Topteam Creatieve Industrie

AMSTERDAM – De Federatie Dutch Creative Industries onderschrijft in grote lijnen de visie en ambitie van het vrijdag gepresenteerde advies van het Topteam Creatieve Industrie ‘Creatieve Industrie in Topvorm’ en is tevreden met de positieve reactie van Minister Verhagen. Tegelijkertijd maakt ze zich zorgen over de matige invulling van de inderdaad belangrijke cross-overs met de andere topsectoren en de summiere uitwerking van het advies naar maatregelen en uitvoering.

‘Wij zijn blij te kunnen constateren dat het Topteam veel van de actielijnen van ons ‘Creatief Manifest’ heeft overgenomen en heeft vertaald naar een ambitieus plan voor de hele creatieve zakelijke dienstverlening’ aldus BNO-directeur Rob Huisman die vooral aandringt op het benutten van de kracht van de sector bij de uitvoering van het advies. Zijn BNA-collega Fred Schoorl: ‘De uitvoering van het advies vereist een eenvoudige en transparante infrastructuur, met respect voor de kracht van de afzonderlijke disciplines.’

‘Niemand, en zeker de sector zelf niet, is gebaat bij opnieuw een bonte verzameling van allerlei elkaar voor de voeten lopende instanties.’ Schoorl doelt hierbij met name op het voorgestelde Dutch Creative Industries Council, het Creatief Topinstituut, het Fonds voor de Creatieve Industrie. Dat zou een gemiste kans zijn, vooral nu aan de cultuurkant onder druk van de bezuinigen door de samenvoeging van de sectorinstituten NAi, Premsela en Virtueel Platform tot één herkenbaar en slagvaardig sectorinstituut voor de creatieve industrie die helderheid juist ontstaat.

‘Zeker nu er elders ter wereld zwaar wordt geïnvesteerd in de creatieve industrie komt krachtig stimuleringsbeleid van de Nederlandse overheid maar net op tijd’. Huisman vervolgt: ‘Willen we onze concurrentiepositie behouden of, nog liever uitbouwen dan moeten de handen uit de mouwen, ook die van de sector zelf! Nu is het moment gekomen om de kracht van de creatieve industrie zelf in te zetten, niet alleen bij de andere topgebieden maar ook bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor moet er nog wel het een ander gebeuren. De Federatie zal zich sterk maken voor het mobiliseren van de sector in elk geval voortvarend oppakken!’

De Federatie Dutch Creative Industries voegt meteen daad bij woord en organiseert op maandagmiddag 27 juni op TU Delft een bijeenkomst waar het advies van Topteam zal worden toegelicht en besproken vooral voor haar achterban maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Gastheer is de Faculteit Industrieel Ontwerpen.

Loading more content...