Creatieve industrie ontwerpt topagenda

Het kabinet investeert de komende jaren gericht in negen topsectoren van de Nederlandse economie. De creatieve industrie ontwerpt als een van die sectoren de komende twee maanden een eigen visie en agenda voor de toekomst. Doel van de agenda is om haalbare acties voor te stellen om de bijdrage van de creatieve industrie aan de innovatiekracht van Nederland verder te versterken.

De creatieve industrie is al jaren één van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Dat is een prestatie om trots op te zijn. Toch lopen creatieve ondernemers tegen verschillende knelpunten op die verdere groei belemmeren. In het nieuwe bedrijfslevenbeleid van minister Verhagen krijgt de aanpak van die knelpunten prioriteit. De creatieve industrie staat voor de uitdaging om, samen met onderzoekers en beleidsmakers, uit te werken hoe de potentie van de creatieve industrie nog beter kan worden benut. Creatieve ondernemers worden daarbij aangemoedigd om niet te klein van zichzelf te denken, maar zich af te vragen hoe zij kunnen bijdragen aan innovatie in andere topsectoren en in de maatschappij in het algemeen. Kritisch en creatief, dat zijn in dit proces de twee sleutelwoorden voor de sector.

Topteam Creatieve Industrie

Een topteam onder leiding van Victor van der Chijs (OMA) is inmiddels met creatieve ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers in gesprek over de toekomst van de creatieve industrie. Het topteam bestaat verder uit Valerie Frissen (bijzonder hoogleraar ICT en Sociale Verandering, Erasmus Universiteit Rotterdam), Yuri van Geest (onder andere MobileMonday) en Judith van Kranendonk (ministerie van OCW, directeur-generaal Cultuur en Media). Eind mei zal het team advies uitbrengen aan de minister van EL&I en de staatsecretaris van OCW.

Meedoen?

Het topteam nodigt iedereen uit om een concrete bijdrage te leveren aan de discussie over wat de creatieve industrie nodig heeft om haar bijdrage aan de innovatieve kracht van de Nederlandse economie te versterken. Creatieve inzendingen worden gewaardeerd, met de kanttekening dat het team vooral is geïnteresseerd in concrete, uitvoerbare acties. Via het onderstaande e-mailadres kunt u tot vrijdag 22 april uw bijdrage opsturen naar het topteam.

Topsectorcreatieveindustrie@minez.nl

In de bedrijfslevenbrief en op de website van de Rijksoverheid is aanvullende informatie te vinden over de topsectoren: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren/creatieve-industrie.

Loading more content...