Federatie Dutch Creative Industries presenteert Creatief Manifest

Ook het Kabinet Rutte beschouwt de creatieve industrie als belangrijk voor Nederland en bombardeert de sector tot een van haar negen ‘topgebieden’. Niet ten onrechte want creatieve bedrijven maken inmiddels al 5% uit van het Nederlandse bedrijfsleven en de sector groeit als kool. Toch vindt de Federatie Dutch Creative Industries dat de handen uit mouwen moeten om de concurrentiekracht van de creatieve zakelijke dienstverlening te versterken. Want hoewel we als land best aardig meekomen ligt de concurrentie op de loer.

Tezamen met de wens tot een betere inzet van de creatieve bedrijven, óók door de overheid, is dat ook de strekking van de boodschap van het ‘Creatief Manifest’ dat vandaag, maandag in Den Haag wordt gepresenteerd.
Niet helemaal toevallig valt de presentatie van het Manifest samen met de opdracht die door Minister Verhagen is neergelegd bij zogenaamde ‘topteams’. Deze topteams, in het geval van de creatieve industrie onder aanvoering van Victor van der Chijs, zijn gevraagd voor 20 mei met beleidsvoorstellen te komen waardoor de sector in 2020 tot de wereldtop kan behoren. De Federatie komt daarom met 10 actiepunten waarin het belang en de rol van de creatieve
industrie zelf centraal staat.

‘En dat is voor het eerst’ zegt federatievoorzitter Hedy d’Ancona, ‘want tot op heden werd er vooral vóór de sector gedacht en beslist. Lang niet altijd onverdienstelijk maar nu is het moment gekomen om de kracht van de creatieve industrie zelf in te zetten, niet alleen in andere topgebieden maar ook bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. De Federatie neemt daarbij het voortouw.’ Daarvoor moet er nog wel het een ander gebeuren. ‘Niet alleen moeten vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd maar zullen de creatieve disciplines ook vaker en beter moeten samenwerken. Architecten met gamers, ontwerpers met fotografen, het zijn onverslaanbare combinaties maar het gebeurt te weinig’ Aldus Rob Huisman en Fred Schoorl, respectievelijk directeuren van BNO en BNA, de grootste beroepsorganisatie binnen de federatie.

‘Belangrijk is ook dat er meer kennis wordt ontwikkeld over de creatieve industrie en haar toegevoegde waarde’ concludeert hoogleraar Dany Jacobs, mede op basis in samenwerking met Syntens uitgevoerde quick scan onder de leden van de Federatie. ‘Eigenlijk roept iedereen maar wat, en het is allemaal waar.’ Jacobs ondersteunt hartgrondig het initiatief voor een ‘Creative Council’, een - desnoods virtueel - instituut waar niet alleen kennis wordt ontwikkeld maar ook ontsloten en geborgd. Ook ten behoeve van beleidsmakers.

De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties met in totaal meer dan 6.000 individuele leden, bijna 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim 11 miljard en is daarmee veruit de grootste en meest representatieve vertegenwoordiger van de creatieve industrie. Nederland is bovendien het enige land ter wereld waar design-, mode-, reclame-, (interieur) architectuur-, fotografie-, gaming- en internetbedrijven zich onder één koepel hebben verenigd.

  • Download het Creatief Manifest hier
Loading more content...