Federatie besluit tot oprichting Creative Council

De Federatie Dutch Creative Industries (FDDCI) heeft vandaag (13 juli 2010) besloten uitvoering te geven aan één van haar primaire doelstellingen door op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot de oprichting van de Dutch Creative Council. Het concept van DCC zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt maar zal zijn gebaseerd op de succesvolle voorbeelden Engelse Design Council, het Fashion Council en het RIBA. DCC zal tot taak krijgen kennis over de creatieve industrie te ontwikkelen en te bundelen en deze kennis op een heldere manier te ontsluiten, beleidsvoorstellen te doen, projecten en programma’s te initiëren en uit te voeren en als loket te fungeren voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

DCC heeft de ambitie om uit te groeien tot een permanente autoriteit op het gebied van de creatieve industrie en zal daarbij gebruik maken van de regionale zwaartepunten. De Federatie zoekt samenwerking met overheden, andere (Europese) programma’s en initiatieven om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. Een manifest waarin wordt opgeroepen de kracht van creatieve industrie maximaal in te zetten voor een beter en concurrerender Nederland zal tot uitgangspunt van haar functioneren worden gemaakt.

Nederland kan tezamen met de koepelorganisatie FDCI, vanaf dat moment beschikken over twee, ook in internationaal opzicht unieke functies voor de gehele creatieve zakelijke dienstverlening.

Loading more content...