Creativity in Business #1

Woensdag 31 maart 2010, aanvang 18:00 uur

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181 K, 1019 HC Amsterdam

De eerste van serie van een serie bijeenkomsten over creatieve cross-overs.

Bedrijven en organisaties zoeken elkaars kracht. Niet alleen kleine bedrijven maar ook grote bedrijven en zelfs multinationals ontwikkelen samen. Steeds vaker en met overtuigend succes. De creatieve industrie blijft achter. Cross-overs tussen creatieve bedrijven zijn zeldzaam, te zeldzaam. Niet alleen designers, architecten en game-ontwerpers maar ook communicatieadviesbureaus, fotografen en filmmakers blijven veel te vaak in hun koker en missen kansen. De zeldzame voorbeelden zijn even spraakmakend als overtuigend. Wat valt hiervan te leren?


Op woensdag 31 maar zal in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de eerste van een serie bijeenkomsten plaatsvinden waarbij de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen professionele creatieve disciplines centraal staat bij het realiseren van vooral grotere projecten. Aan de hand van drie inspirerende businesscases worden niet alleen nieuwe samenwerkingsvormen, maar ook innovatieve vormen van uitbesteding tegen het licht gehouden. Behalve aandacht voor de succesfactoren is er ook ruimte voor het signaleren en oplossen van knelpunten. Achtereenvolgens worden steeds van meerdere kanten de inmiddels befaamde citizenM case (citizenM, Concrete en KesselsKramer), het brandnieuwe The Walt Disney Pavilljon (Philips Design) en het zeer bijzondere ‘Scoren in de Wijk’ project (FC Twente, IJsfontijn en Taaltreffers) door de direct verantwoordelijk betrokken creatieven samen met hun opdrachtgevers gepresenteerd. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een multi-disciplinaire co-creation pitch en een netwerkborrel. Bedrijven, ontwerpers en bureaus worden van harte uitgenodigd niet alleen om te luisteren, maar vooral om de gelegenheid te gebruiken om collega’s uit te dagen tot samenwerking in korte 2-minuten ptiches. Aanmelding vooraf via onno@dezwijger.nl

De Federatie Dutch Creative Industries werd opgericht in september 2009 door de branche- en beroepsorganisaties BNA, BNI, BNO, DGA, FotografenFederatie, MODINT, PIBN en VEA , tot haar doelstellingen behoort ook het organiseren en faciliteren van cross-overs tussen de creatieve disciplines.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 31 maart in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181 K, 1019 HC Amsterdam. De aanvangstijd is 18:00 uur en de toegang is gratis toegankelijk voor leden van BNA, BNI, BNO, DGA, FotografenFederatie, MODINT, PIBN en VEA. Meer informatie en aanmelding: www.dezwijger.nl/creativityinbusiness

Loading more content...