Jann de Waal plaatsvervangend boegbeeld topsector Creatieve Industrie

Jann C. de Waal is met ingang van 1 juli 2017 waarnemend boegbeeld van de topsector Creatieve Industrie. Hij volgt daarmee Barbera Wolfensberger op, die per 1 juli directeur-generaal Cultuur en Media is geworden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wolfensberger was sinds 2014 boegbeeld van de creatieve industrie. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Jann de Waal plaatsvervangend boegbeeld topsector Creatieve Industrie

Fietsen op Vals Plat

Ter gelegenheid van het afscheid van Harry Starren als voorzitter van de Federatie Dutch Creative Industries verscheen een bescheiden publicatie in een eveneens bescheiden oplage onder de titel 'Fietsen op Vals Plat'.  READ ON →

Hoe zit ook al weer?

Hoewel de geschiedenis van de Nederlandse creatieve industrie nog maar 12 jaar oud is lijkt er toch al weer veel uit ons collectieve bewustzijn te zijn verdwenen. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Hoe zit ook al weer?

Spiegel, Vergrootglas of Luchtspiegeling?

In deze publicatie analyseren en expliciteren we de mechanismen die onder het oppervlak van deze identiteitspolitiek liggen. Kunst en cultuur kunnen hierbinnen fungeren als spiegel, soms zelfs als lachspiegel, maar ook als vergrootglas om focus aan te brengen of idealistisch vergezicht READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Spiegel, Vergrootglas of Luchtspiegeling?

Barbera Wolfensberger directeur-generaal Cultuur en Media Ministerie OCW

Boegbeeld Topsector Creatieve Industrie Barbera Wolfensberger wordt directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2017. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Barbera Wolfensberger directeur-generaal Cultuur en Media Ministerie OCW

Service Design Masterclasses voor MKB-maakbedrijven

Het gaat niet meer om het aanbieden van een product alleen maar om het leveren van succesvolle product-dienstencombinaties. Via masterclasses worden MKB-ondernemers uit de maakindustrie in de gelegenheid gesteld tot het opdoen van de benodigde kennis voor deze omslag. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Service Design Masterclasses voor MKB-maakbedrijven
Loading more content...