Meldpunt VAR-DBA

Bij de invoering van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie, de opvolger van de VAR) kunnen zich onverwachte en ongewenste bijeffecten voordoen. Het blijkt dat er sinds de invoering van de wet opdrachtgevers opdrachten niet meer gunnen aan zzp’ers. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Voor een deel kan dit worden voorkomen door het wegnemen van onduidelijkheden.

Als u, op welke manier dan ook, problemen ondervindt door de invoering van deze wet dan verzoeken wij u ons dat via onderstaand formulier zo duidelijk mogelijk te laten weten. De Federatie Dutch Creative Industries zal deze problemen zo goed mogelijk inventariseren en vervolgens onder de aandacht brengen van de overheid.

Check ook: https://belastingdienst-in-beeld.nl/themas/zzpderegulering-beoordeling-arbeidsrelaties-dba/factsheet-zzpderegulering-beoordeling-arbeidsrelatie-dba/

Loading more content...