Lars Boering (FotografenFederatie)

Lars Boering has been actively involved with photography for several years. As the director of the Federation of Dutch Professional photographers he is working on improving the position of photographers and is helping them to safeguarding their copyright. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Lars Boering (FotografenFederatie)

Federatie Dutch Creative Industries wil betere benutting potentieel creatieve industrie

PERSBERICHT

Amsterdam, 29 april 2010

Federatie Dutch Creative Industries wil betere benutting potentieel creatieve industrie

AMSTERDAM – Nog niet zo lang geleden kreeg het sleutelgebied creatieve industrie onverwacht een ‘gele kaart’ gepresenteerd. Nu, ruim een jaar later, mag dezelfde sector zichzelf op de borst kloppen want in die korte tijd is ze erin geslaagd om als sector, van ‘geen land mee te bezeilen’ op te klimmen tot een van de vijf pilaren onder een beter presterend Nederland. De eind vorig jaar opgerichte Federatie Dutch Creative Industries schakelt mee en mobiliseert het sleutelgebied.

‘Intensiveer de sleutelgebiedenaanpak: investeer minimaal de helft van de rijksbrede programmatische innovatiegelden in huidige sleutelgebieden’ Aldus het Innovatieplatform dat onlangs met deze aanbeveling afscheid nam van het Nederlandse innovatietoneel. ‘Dat is nogal wat’ zegt een opgewekte Rob Huisman, directeur van de BNO en voorzitter van de Federatie, ‘want in 2009 ging het in totaal om maar liefst 2 miljard euro en de helft daarvan verdeeld over vijf sleutelgebieden betekent voor de creatieve industrie hoe dan ook een aanzienlijk ruimere bedeling dan waar we de afgelopen jaren op konden rekenen. En dat is ook wel nodig’, vervolgt hij ‘want als we in de pas willen blijven lopen met bijvoorbeeld Singapore, het Verenigd Koninkrijk en Korea dan moet er echt wel een tandje bij!’

Waarom opeens die warme belangstelling van het vorig jaar nog zo strenge Innovatieplatform? Zeker, er is in het afgelopen jaar veel gebeurd. Behalve de oprichting van de koepelorganisatie Federatie Dutch Creative Industries zijn er diverse programma’s in de steigers gezet waaronder een echt innovatieprogramma. Maar overtuigender is misschien nog wel de crisesbestendige groei van de sector. En ondertussen was de creatieve industrie in het afgelopen jaar al verantwoordelijk voor bijna 6% van de totale export en 4% van de totale R&D bestedingen.

Wat wil nu de Federatie? ‘De Federatie neemt enerzijds de verantwoordelijkheid op zich om de sector, die in aard en samenstelling sterk afwijkt van de alle andere sectoren, te organiseren en te activeren en wil anderzijds een bijdrage leveren aan het mobiliseren van de kracht van de sector bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Deze potentie kan alleen optimaal worden benut als er een platform in het leven wordt geroepen waar kennis over de optimale benutting van creativiteit duurzaam wordt ontwikkeld en gedeeld, niet alleen ten behoeve van het bedrijfsleven maar ook ten behoeve van de overheid en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld in de vorm van een Creative Council, de Federatie neemt het voortouw!’ betoogt Huisman.

De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt de beroeps- en brancheorganisaties: BNO, BNA, BNI, DGA, MODINT, FotografenFederatie, VEA en PIBN met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Gerbrand Bas (0623365775, info@dutchcreativeindustries.nl) www.dutchcreativeindustries.nl

Reacties uitgeschakeld voor Federatie Dutch Creative Industries wil betere benutting potentieel creatieve industrie

Koepel Creatieve Industrie een feit

Amsterdam, 27 augustus 2009

Koepel Creatieve Industrie een feit

AMSTERDAM – De vertegenwoordigers van de belangrijkste belangenorganisaties uit de ontwerp-, (interieur-) architectuur, mode- en gamingsector sloegen krap twee weken geleden de handen ineen en besloten dat het tijd werd voor een actieve behartiging van de gemeenschappelijke belangen.

Op 7 augustus 2009 gaven de voorzitters en directeuren van de branche- en beroepsorganisaties BNA, BNO, BNI, DGA en MODINT elkaar een stevige hand en daarmee was de oprichting van de Federatie Dutch Creative Industries een feit. De intenties die deze organisaties nog maar een paar maanden daarvoor naar elkaar hadden uitgesproken, werden daarmee tevens in een ambitieus plan geconcretiseerd.

Federatie
Belangrijkste reden voor deze krachtenbundeling is enerzijds de behoefte aan stroomlijning en afstemming van de vele bestaande initiatieven en anderzijds de behoefte aan een gezamenlijk gedragen midden- en lange termijn visie op de rol en positie van de creatieve zakelijke diensten tegen het licht van economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens Han Bekke, algemeen directeur van MODINT, kunnen alleen door structurele samenwerking kansen worden ontwikkeld en duurzaam benut, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. ‘We hebben het gevoel dat de sector nu weer in de lead komt en dat is belangrijk voor onze leden’ zegt BNI voorzitter Christine van Gemert.

‘De sector neemt haar verantwoordelijkheid en we verwachten een positieve respons van de overheid en uitvoeringsorganisaties zoals SenterNovem’ aldus initiatiefnemer en tijdelijk voorzitter Rob Huisman, directeur van de BNO. ‘We dagen de overheid, die overigens op veel fronten goed werk doet, uit om de kansen die deze unieke samenwerking biedt te helpen verzilveren’ vervolgt z’n DGA-collega Frank van Oirschot. En net als z’n collega’s beschouwt hij samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie als een van de belangrijke doelstellingen van de federatie. ‘Niet alleen tussen de branches onderling maar ook met organisaties en kennisgebieden daarbuiten.’

Geïnspireerd door het succes van Britse Design Council zien de federatiepartners langzaam de contouren van een Dutch Creative Council voor zich opdoemen. . ‘Wat zou het mooi zijn als we de kracht van onze sector op een soortgelijke consistente wijze kunnen uitbouwen’ droomt Huisman hardop. Maar eerst dient er ambitieuze en door de sectorgedragen lange termijn visie te worden ontwikkeld. De federatie hoopt nog dit jaar een strategische agenda tegen het licht te kunnen houden, bij voorkeur tijdens een gemeenschappelijk congres.

De betrokken organisaties vertegenwoordigen meer dan 5.000 bedrijven en beroepsbeoefenaren in de sectoren design (grafische vormgeving, industrial design), mode, architectuur, interieurarchitectuur en gaming) met een gezamenlijke omzet van ruim 11 miljard euro. Branche- en beroepsorganisaties met gelijkgerichte belangen worden uitgenodigd zich aan te sluiten.

Ketenorganisatie Designlink voert vooralsnog het secretariaat van de federatie.

(noot voor de redactie, niet voor publicatie). Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Gerbrand Bas. Telefoon: 0623365775, mail: dci@designlink.nl

Reacties uitgeschakeld voor Koepel Creatieve Industrie een feit

29 april: Start Innovatieprogramma Creatieve Industrie!

Het afgelopen half jaar is door een werkgroep hard gewerkt aan het opstellen van een visie en strategische agenda voor de creatieve industrie. Deze visie werd onder de naam ‘Waarde van Creatie’ na een consultatieronde half maart voorgelegd aan de Strategische Advies Commissie (Commissie Rinnooy Kan). Op basis van het positief kritische oordeel van deze commissie kan deze agenda nu langs de volgende zes actielijnen verder worden uitgewerkt tot een volwaardig Innovatieprogramma ván de Creatieve Industrie. Deze actielijnen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze allen in sterke mate bijdragen aan het oplossen van ook door de Federatie Dutch Creative Industries gesignaleerde knelpunten:
1. Waarde van Creatie
2. Clustering en Opschaling
3. Condities en Stimulering
4. Onderzoek en Ontwikkeling
5. Excellent integraal Onderwijs
6. Creatief Opdrachtgeverschap
Het succes van een innovatieprogramma wordt grotendeels bepaald door de betrokkenheid van de sector. Daarom worden vooral geïnteresseerde bedrijven en bureaus van harte uitgenodigd uit voor een bijeenkomst op donderdag 29 april! Dat is tevens hét moment om invloed uit te oefenen op de vormgeving van dit meerjarige programma dat tegen het einde van de zomer zal opnieuw zal moeten worden voorgelegd om voor een overheidsbijdrage in aanmerking te komen:

Creatie van Waarde
Tijdstip: donderdag 29 april, 15.00-18.00 uur
Locatie: Meeting Plaza Utrecht
Aanmelding via deze link.

Reacties uitgeschakeld voor 29 april: Start Innovatieprogramma Creatieve Industrie!
Loading more content...