PERSBERICHT

Creative Holland @ MEDICA 2015 groot succes!

Düsseldorf, 19 november 2015 – De eerste collectieve presentatie van de Nederlandse creatieve industrie op de medische vakbeurs MEDICA in Düsseldorf is een onverwacht groot succes geworden.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Creative Holland @ MEDICA 2015 groot succes!

De creatieve sector – zelf continu bezig met innovatie van eigen producten en diensten – is niet goed in het vernieuwen van het eigen business model.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Weg naar nieuw bedrijfsmodel in creatieve sector vaak hobbelig

ACIN verbindt nu ruim twee jaar talent, kennis en bedrijven in labs. In die tijd zijn veel mensen onderdeel geworden van het ACIN-netwerk.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Amsterdam Creative Industries Network

Zo kopt het FD van 13 maart. Het artikel, dat onder andere topteamalid Jeroen van Erp quote, gaat in op het verdienvermogen van de creatieve industrie.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Creatieve industrie zoekt grotere economische impact

DCI-logo (CMYK)De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Federatie Dutch Creative Industries

De Federatie Dutch Creative Industries verzorgt de bijdrage van de Nederlandse creatieve industrie op de Medica in Düsseldorf van 16-19 November van dit jaar. Deelname staat open voor creatieve bedrijven


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Nederlandse creatieve industrie pakt uit op de Medica!

De nieuwe publicatie Crossover Works #2 biedt nog meer voorbeelden van de toegevoegde waarde van samenwerking met de creatieve industrie. Het Nederlandse topsectorenbeleid streeft onder meer naar de hefboomeffecten die kunnen voortkomen uit samenwerkingen tussen verschillende sectoren. Voor de creatieve industrie, één van de negen topsectoren, staan dergelijke kruisbestuivingen zelfs centraal in de uitwerking van haar innovatiebeleid.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Nieuw: Crossover Works #2, innoveren mét de creatieve industrie

PERSBERICHT

Amsterdam, 10 april 2012

Federatie Dutch Creative Industries lanceert Kennis en Innnovatiecooperatie

AMSTERDAM – De Federatie Dutch Creatieve Industries verwacht veel van de resultaten van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid en is tevreden over de betrokkenheid van het creatieve MKB. De Federatie herkent zich dan ook niet het beeld dat de Creatieve Industrie zou hebben ‘verloren’ van de overige acht topsectoren. ‘De sector werkt nu veel gerichter samen, er staat onderzoeksgeld klaar en er is bereidheid tot investeren. De uitdaging is nu vooral het realiseren van dwarsverbanden met de overige topsectoren en de uitwerking van het innovatiecontract’, aldus voorzitter Hedy d’Ancona. De door de FDCI voorgestelde kennis- en innovatiecoöperatie moet dat proces versimpelen.

‘Net iets meer dan een jaar na het uitbrengen van het Creatief Manifest kunnen we concluderen dat, mede dankzij de inspanningen van het Topteam Creatieve Industrie, een aantal van de belangrijkste actiepunten al kunnen worden afgevinkt. Zo komt er een onafhankelijk adviesorgaan voor de creatieve industrie, ontstaat er meer ruimte voor niet-technologische innovatie binnen het overheidsinstrumentarium en wordt innovatie binnen de creatieve industrie met behulp van een onderzoeksprogramma gestimuleerd’, aldus d’Ancona. ‘En als binnenkort ook de internationaliserings- en human capitalagenda waarmaken wat ze nu lijken te beloven dan hebben we met elkaar een behoorlijke slag geslagen!’

Bij de uitvoering van het innovatiecontract creatieve industrie (‘CLICK//’) zullen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid intensief moeten samenwerken. Om deze samenwerking te vergemakkelijken ontwikkelt de FDCI een laagdrempelig en innovatief samenwerkingsmodel naar het voorbeeld van de coöperatie. Deze kennis- en innovatiecoöperatie (KIC!) regelt niet alleen de verhoudingen tussen de deelnemers maar ook het eigenaarschap van de ontwikkelde kennis en vervolgens zelfs de exploitatie daarvan.

Toch resteert ook een punt van zorg. Nog steeds worden randvoorwaarden, kennisinstellingen, instrumentarium en de overheid in de plannenmakerij centraal gesteld. De Federatie dringt er bij de betrokkenen op aan om de rol en betrokkenheid van het MKB met de branche-organisaties verder uit te werken.

De FDCI komt nog voor de zomer met een uitgewerkt en direct inzetbaar concept.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Federatie Dutch Creatieve Industries lanceert Kennis en Innovatiecooperatie