Nederland op de 10e plaats van de ‘Soft Power Index’

Soft power is een concept dat uitgaat van het vermogen om 'aan te trekken' en 'deel van uit te maken' in plaats van 'te dwingen' of 'geld en geweld te gebruiken' als overredingskracht. De 'soft power index' van Portland uit de Verenigde Staten die landen vergelijkt aan de hand van zes criteria plaatst Nederland op de tiende plaats, na bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk maar ook na Japan en Duitsland. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Nederland op de 10e plaats van de ‘Soft Power Index’

Cultuur herwaarderen

In deze verkenning pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor een herwaardering van het 'culturele' binnen het cultuurbeleid. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Cultuur herwaarderen

Troonrede over creatieve industrie

In vergelijking met veel andere landen blijft de economische uitgangspositie van ons land sterk. Met een blik op mondiaal toonaangevende topsectoren als landbouw en voedsel, logistiek, de creatieve industrie en water is er zeker reden tot optimisme. Tegelijkertijd is het economisch herstel in ons land broos en afhankelijk van economische ontwikkelingen in de rest van de wereld, vooral in belangrijke partnerlanden in de Europese Unie.

Citaat Troonrede 2014

Reacties uitgeschakeld voor Troonrede over creatieve industrie

Federatie Dutch Creative Industries

De Federatie Dutch Creative Industries is in september 2009 door branche- en beroepsorganisaties BNA, BNO, BNI, DGA en MODINT opgericht om de belangen van het georganiseerde deel van de zakelijke creatieve industrie actief te behartigen. Kort daarop sloten ook de VEA, de FotografenFederatie en PIBN zich bij de Federatie aan.
De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt dus 8 branche- en beroepsorganisaties met in totaal meer 6.000 individuele leden, bijna 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Federatie Dutch Creative Industries

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma’s in de creatieve industrie. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut is ontstaan op 1 januari 2013 uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Het Nieuwe Instituut

Topsector Creatieve Industrie

De topsector Creatieve Industrie is de meest dynamische topsector van de Nederlandse economie. De creatieve sectoren (zoals design, media en entertainment, mode, gaming en architectuur) zijn een aanjager van innovatie in andere sectoren. Ook leveren ze creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie. De Nederlandse creatieve industrie is internationaal een top 10-speler. Dat komt door internationaal opererende bedrijven als Endemol, G-star, Guerilla Games, Layar en Droog Design. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Topsector Creatieve Industrie

'De creatieve industrie kan een enorme versnelling teweeg brengen, juist op het snijvlak van creativiteit en technologie. Ik wil optreden als verbinder tussen bedrijven van zowel binnen als buiten de creatieve industrie. Want juist daar is onze innovatieve waarde het grootste.'

Reacties uitgeschakeld voor ‘De creatieve industrie kan een enorme versnelling teweeg brengen, juist op het snijvlak van creativiteit en technologie. Ik wil optreden als verbinder tussen bedrijven van zowel binnen als buiten de creatieve industrie. Want juist daar is onze innovatieve waarde het grootste.’
Loading more content...