Creatieve Mkb-ondernemers kunnen via een penvoerder subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een IPC-project.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Innovatie Prestatie Contracten voor de Creatieve Industrie

Het kabinet en de regio’s stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk € 55 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

In 2011 besloot kabinet-Rutte 1 dat het Nederlands innovatiebeleid zich ging richten op die sectoren waar Nederland internationaal gezien buitengewoon goed en sterk in is. De creatieve industrie werd benoemd tot een van deze topsectoren. Na ruim twee jaar onderdeel te zijn van het topsectorenbeleid maakt het topteam creatieve industrie een tussenbalans op en kijkt vooruit in de zogenaamde ‘Publieksmonitor’.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Tussenbalans Topsector Creatieve Industrie

Het Nieuwe Instituut is ontstaan op 1 januari 2013 uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Het Nieuwe Instituut