Advies Cultuurbeleid Raad voor Cultuur

In deze Agenda Cultuur adviseert de raad de minister van OCW over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid. Niet alleen voor de beleidsperiode 2017 – 2020, de raad kijkt ook verder vooruit. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Advies Cultuurbeleid Raad voor Cultuur

Landschap Nederlandse Creatieve Industrie

Het is niet onmogelijk dat zelfs ingewijden inmiddels het spoor zijn kwijtgeraakt. Naarmate het creatieve landschap zich langzaam vult, het aantal acroniemen toeneemt en overzicht verloren gaat, ontstaat de behoefte aan inzicht en samenhang. Vandaar dit interactieve schema. Klik en huiver!

Of hier voor een volledig scherm.

Reacties uitgeschakeld voor Landschap Nederlandse Creatieve Industrie

Nieuwe leden Creative Council

De Dutch Creative Council, de onafhankelijke strategische adviesraad van en voor de Topsector creatieve industrie breidt zich uit met zeven nieuwe leden. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe leden Creative Council

Daan van Eijk in Team Smart Industry

Daan van Eijk is benoemd in het Team Smart Industry, onder leiding van FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. Smart Industry biedt veel kansen voor Nederland door de unieke combinatie van hightech industrie, ICT, logistiek, dienstverlening en de creatieve sector. Daan van Eijk is tevens voorzitter van CLICK NL Design. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Daan van Eijk in Team Smart Industry

Federatie Dutch Creative Industries

De Federatie Dutch Creative Industries is in september 2009 door branche- en beroepsorganisaties BNA, BNO, BNI, DGA en MODINT opgericht om de belangen van het georganiseerde deel van de zakelijke creatieve industrie actief te behartigen. Kort daarop sloten ook de VEA, de FotografenFederatie en PIBN zich bij de Federatie aan.
De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt dus 8 branche- en beroepsorganisaties met in totaal meer 6.000 individuele leden, bijna 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Federatie Dutch Creative Industries

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma’s in de creatieve industrie. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut is ontstaan op 1 januari 2013 uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Het Nieuwe Instituut

Boegbeeld Barbera Wolfensberger

Minister Kamp van Economische Zaken heeft Barbera Wolfensberger benoemd tot boegbeeld van de topsector Creatieve industrie. Per 1 januari volgt zij Victor van der Chijs op die zijn functie in oktober neerlegde nadat hij benoemd werd tot voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente. Barbera Wolfensberger is CEO van reclamebureau FHV BBDO. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Boegbeeld Barbera Wolfensberger

Topteam Creatieve Industrie

Voor iedere topsector is een topteam samengesteld. Dit team bestaat uit onder meer een wetenschapper, een topambtenaar, een innovatieve mkb’er en een boegbeeld uit de sector. Het boegbeeld is de trekker van het topteam en aanspreekpunt voor de uitvoering van de actieagenda. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Topteam Creatieve Industrie

Dutch Creative Council

De Dutch Creative Council is de onafhankelijke strategische adviesraad van en voor de creatieve industrie. De Council beoogt de creatieve industrie als topsector te stimuleren en ontwikkelen tot nationaal en internationaal toonaangevende sector. Lees verder →

Reacties uitgeschakeld voor Dutch Creative Council
Loading more content...