Uw klanten willen steeds vaker kant-en-klare-oplossingen, toegesneden op hun veranderende behoeften. Vooral in de Nederlandse maakindustrie vraagt dat om een omslag: het gaat niet meer om het aanbieden van een product alleen, maar om het leveren van een innovatief dienstenaanbod. De experimentele subsidieregeling ‘Service design-voucher’ van het ministerie van Economische Zaken ondersteunt uw opdrachtgever hierbij.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print

Sinds 2014 heeft de Federatie Dutch Creative Industries, meestal in samenwerking met het Topteam Creatieve Industrie en het Dutch Creative Council, zich ingespannen om een dialoog met ‘de politiek’ op te bouwen.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Creatieve Industrie na 15 maart?

Een service design-voucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Nieuw: service design-vouchers!

PERSBERICHT

Vooral digitale industrie, gaming en design zitten in de lift

Toenemend vertrouwen bij creatieve industrie

Amsterdam, 23 oktober 2016 – Ondernemers in de creatieve industrie hebben meer vertrouwen in de toekomst. Het ondernemersvertrouwen van de leden van de Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) is tussen de eerste en de tweede helft van 2016 met 40 procent gegroeid.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Vooral digitale industrie, gaming en design zitten in de lift

Vorig jaar is de Creatieve Industrie tijdens de Dutch Design Week succesvol in gesprek geraakt met beleidsmakers. Aan de hand van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en agenda’s wordt dit gesprek voortgezet op maandag 24 oktober, ook weer in Eindhoven. Een continue dialoog over de bijdrage van de creatieve industrie aan een gezond en welvarend Nederland is het doel.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Dialoog Creatieve Industrie en Beleidsmakers

Kenmerkend voor de topsectoren zijn een hoge arbeidsproductiviteit, exportgerichtheid en een grote R&D-omvang. De topsectoren zijn verantwoordelijk voor 91% van alle R&D uitgaven in Nederland.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Topsector in beeld

“Als er één sector is die profijt heeft gehad van het Topsectorenbeleid, dan is het wel de creatieve industrie.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Rapportage bedrijvenbeleid 2016

Hieronder staan voor iedere topsector over de periode 2010-2015 de ontwikkeling van hun (reële) toegevoegde waarde vergeleken met die van de topsectoren als geheel.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Omzetontwikkeling Creatieve Industrie 2010-2015

De afgelopen dinsdag gepresenteerde miljoenennota bevatte een aantal beleidsvoornemens die voor de creatieve industrie relevant zijn. 


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor Miljoenennota en de Creatieve Industrie

De Adviesraad voor wetenschap technologie en innovatie (AWTI) heeft op 6 september het advies ‘Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen – Balans van de Topsectoren 2016’ aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ). De raad bepleit het voortzetten en doorontwikkelen van de Topsectorenaanpak.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • Print
Read more Reacties uitgeschakeld voor AWTI bepleit voortzetten en doorontwikkelen van de Topsectorenaanpak.