Topsector Creatieve industrie lanceert nieuw internationaliseringsportal CreativeNL

Amsterdam, 24 januari 2022 – CreativeNL is de nieuwe naam van het internationaliseringsportal van de Nederlandse creatieve industrie, voorheen bekend als Creative Holland.

De naamswijziging sluit aan bij de eerder ingevoerde Netherland Branding en is tevens het gezicht van een strategie gericht op Duitsland, China en de VS. CreativeNL stimuleert Nederlandse ondernemers in de creatieve industrie om ook in het buitenland te ondernemen. Het programma werd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) uitgevoerd door de Federatie Creatieve Industrie (FCI).

Het nieuwe woordmerk CreativeNL

CreativeNL richt zich op drie focuslanden die voor Nederlandse creatieve ondernemers de meeste potentie bieden: Duitsland, China en de Verenigde Staten. In deze landen helpen landencoördinatoren samen met CreativeNL Nederlandse creatieve ondernemers om voet aan de grond te krijgen. 

De nieuwe portal creativenl.nl, die vandaag live gaat, biedt met een innovatieve filterfunctie de mogelijkheid om uit de content relevante combinaties te selecteren. De website is ontworpen door ontwerpbureau Elastique. De redactie van de site is in handen van Nils Adriaans en Bas van Lier.

Jann de Waal, voorzitter van het Topteam Creatieve Industrie: “Nu we weten dat het missiegeoriënteerde topsectorenbeleid door het nieuwe kabinet wordt voortgezet, wordt de bilaterale samenwerking over de ‘creatieve as’ steeds belangrijker. Een goed voorbeeld is het joint fieldlab Cities of Things dat in oktober in München werd afgetrapt als onderdeel van de samenwerking van de lokale overheden en creatieve industrie in München en Amsterdam. Daar komt alles bij elkaar: kennis en innovatie, MKB, overheid en de creatieve industrie. Bij deze vernieuwende vorm van exportbevordering past een nieuwe uitstraling en ik ben blij dat we de Nederlandse creatieve industrie daarmee vanaf nu beter zichtbaar kunnen maken.”

​Gerbrand Bas, secretaris van de FCI: “In de beperking toont zich de meester, leren we van de Duitsers. Vandaar dat we onze internationaliseringsinspanningen sinds ruim een half jaar en heel toepasselijk op Duitsland maar ook op China en de VS concentreren . In die landen doen zich de meeste kansen voor en die willen we – samen met landencoördinatoren – zo goed mogelijk verzilveren. Creatieve bedrijven die ook in het buitenland actief zijn, zijn beter bestand tegen conjuncturele fluctuaties. Vandaar dat de ministeries van OCW en Economische Zaken via CreativeNL de internationalisering van de creatieve industrie steunen.”

Via het topsectorenbeleid stimuleert de overheid de internationale toppositie van de Nederlandse industrie. Maatschappelijke vraagstukken vormen de kern van de topsectorenaanpak waarin ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan deze uitdagingen werken. CreativeNL werkt namens de Topsector creatieve industrie in Duitsland, China en de VS aan internationale samenwerkingsverbanden met gelijkgestemde partners om op basis van wederkerigheid innovatieve antwoorden te vinden op die urgente vraagstukken. Hieruit kunnen levensvatbare business cases voor creatieve ondernemers groeien.

Noot voor de redactie:


Neem voor meer informatie contact op met Gerbrand Bas, secretaris Federatie Creatieve Industrie: gerbrand.bas@dutchcreativeindustries.nl, 06-23365755 of

Simone van Bennekom, coördinator internationalisering Topteam, simone@creativenl.nl 

 

Loading more content...