Han Bekke ontvangt eerste Schakel creatieve industrie

Amsterdam, 24 januari 2021 – Han Bekke is de eerste ontvanger van een prestigieuze nieuwe onderscheiding, de Schakel, voor mensen of organisaties die zich bijzonder hebben ingezet voor de creatieve industrie. Bekke was tot juli vorig jaar interim-voorzitter van de Federatie Creatieve Industrie (FCI).

Schakel: ontwerp Frank Tjepkema

De Schakel wordt door de Federatie Creatieve Industrie toegekend aan een persoon of organisatie die op onderscheidende wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een vindbare, aanspreekbare, gezonde en zelfbewuste creatieve industrie. De prijs, een ontwerp van Frank Tjepkema, symboliseert de letter ‘C’ van creativiteit. Tegelijkertijd vormen de Schakels tezamen het verhaal van de unieke bijdrage van de creatieve industrie aan een nieuwe economie waarin originaliteit en creativiteit een sleutelrol spelen. 

Han Bekke (1949) heeft een lange carrière in de mode- en textielbranche de achter de rug, waar hij een groot aantal bestuursfuncties bekleedde. Behalve directeur en later bestuursvoorzitter van MODINT, de brancheorganisatie van de mode- en textielbranche, was Bekke onder meer bestuurslid van de International Apparel Federation (IAF), DutchDFA, CLICKNL, de Fair Wear Foundation en de Fashion Council en lid van het hoofdbestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Van 2017 tot 2021 was Bekke interim-voorzitter van de FCI. 

Zijn opvolger bij de FCI, Suzanne Henning, tevens directeur van fotografenvereniging DuPho., zei bij de uitreiking van de Schakel in Beeld & Geluid in Den Haag in haar laudatio: “In zijn lange carrière heeft Han Bekke aan het weefsel gewerkt waarin mode, design, architectuur, digital design, games, fotografie, popmuziek en film en tv de schering zijn en DutchDFA, CLICKNL, de Federatie Creatieve Industrie, het Platform Creatieve Economie, MODINT, VNO-NCW en The Next Fashion de inslag. Met als rode draad zijn wijsheid, vakmanschap en gezag die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van onze sector tot de volwassen en zelfbewuste topsector die zij nu is.”

Over de Federatie Creatieve Industrie

De Federatie Creatieve Industrie is opgericht in april 2010 en verenigd negen branche- en beroepsorganisaties met meer dan 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim 11 miljard euro.

Noot voor de redactie:


Neem voor meer informatie contact op met Gerbrand Bas, secretaris van de FCI: gerbrand.bas@dutchcreativeindustries.nl, 06-23365755

 

Loading more content...