Arbeidsmarkt-flexibilisering en inkomen in de creatieve industrie

Recent onderzoek uitgevoerd door de UvA toont aan dat het reële inkomen van werkenden in de creative sector de afgelopen 10 jaar is afgenomen. Waar begin 2010 vaste contracten nog in de meerderheid waren, zijn dat eind 2018 zzp’ers. Ook het aandeel werkenden dat verschillende posities of banen combineert, de multiple jobholders, is in deze periode toegenomen. De COVID-19 crisis zal dit er sindsdien niet beter op gemaakt hebben.

thumbnail of Been & Keune 2021_arbeidsmarktflexibilisering en inkomen in de creatieve industrieDeze zesde ‘Kort & Bondig’ richt zich op de vraag hoe de flexibilisering van de arbeidsmarkt van de creatieve industrie er het afgelopen decennium uit heeft gezien. De bevindingen zijn gebaseerd op analyses van microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gepresenteerde bevindingen
maken onderdeel uit van het onderzoeksproject ‘Werk, zekerheid en belangenvertegenwoordiging in de creatieve industrie’ (WERCREA).

Doel van dit onderzoek is grip krijgen op de belangen van werkenden in de creatieve industrie, hun arbeidsvoorwaarden en de collectieve mechanismen om deze te behartigen. In de volgende afleveringen van de reeks ‘Kort & Bondig’ wordt ingegaan op loopbanen in de creatieve industrie op basis van een cohortstudie onder werkenden in de sector.

Het onderzoek WERCREA wordt mogelijk gemaakt door steun van Instituut Gak
(www.instituutgak.nl).

Loading more content...