New European Bauhaus gelanceerd

Vandaag heeft de Europese Commissie de ontwerpfase van het nieuwe Europese Bauhaus-initiatief gelanceerd, dat eerder door president Von der Leyen in haar State of the Union-toespraak voor 2020 werd aangekondigd. Het Nieuwe Europese Bauhaus is een ecologisch, economisch en cultureel project, gericht op het combineren van design, duurzaamheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en investeringen om het Europese Green Deal te helpen realiseren.

De kernwaarden van het New European Bauhaus zijn duurzaamheid, esthetiek en inclusiviteit. Het doel van de ontwerpfase is om via een co-creatie proces het concept vorm te geven ideeën onderzoeken, de meest urgente behoeften en uitdagingen identificeren en geïnteresseerde partijen met elkaar verbinden. Als onderdeel van de ontwerpfase zal de Commissie dit voorjaar de eerste editie van een Nieuwe Europese Bauhaus-prijs lanceren.

Deze ontwerpfase zal leiden tot de opening van oproepen tot het indienen van voorstellen in het najaar van dit jaar om tot leven te brengen Nieuwe Europese Bauhaus-ideeën op ten minste vijf plaatsen in EU-lidstaten, door middel van de EU fondsen op nationaal en regionaal niveau. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei daarover:

Het nieuwe Europese Bauhaus is een project van hoop om te onderzoeken hoe we na de pandemie beter samenleven. Het gaat over matchen van duurzaamheid met stijl, om de Europese Green Deal dichter bij de hoofden en huizen van mensen te brengen. Wij hebben alle creatieve geesten nodig: ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers, architecten en burgers, om het Nieuwe Europees Bauhaus tot een succes te maken.

Met het nieuwe Europese Bauhaus onze ambitie is om een ​​innovatief raamwerk te ontwikkelen om te ondersteunen en te vergemakkelijken en de groene transformatie versnellen door duurzaamheid en esthetiek te combineren. Door een brug tussen de wereld van kunst en cultuur enerzijds en de wereld van wetenschap en technologie anderzijds de andere zorgen ervoor dat we de samenleving als geheel betrekken: onze kunstenaars, onze studenten, onze architecten, onze ingenieurs, onze academische wereld, onze innovators. Het zal een systeemverandering in gang zetten.

Aldus Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd

Het Nieuwe Europese Bauhaus gaat over hoe we samenleven, onze waarden, onze gemeenschappelijke ruimtes voor werk en vrije tijd, ons collectief en privé ervaren. Dit is een project voor alle regio's in Europa. Bij het promoten van oplossingen moet het bijdragen aan de sociale cohesie en het oplossen van huisvestingsproblemen voorop staan. Als we echte verandering willen bewerkstelligen voor een mooier, duurzamer samenleven, moeten we nadenken hoe het Nieuwe Europese Bauhaus het genereren van nieuwe ideeën kan overbruggen met implementatie in fysieke plaatsen. We onderzoeken daarom in de hele Commissie hoe onze instrumenten kunnen worden ingezet om een ​​eerste reeks concrete nieuwe Europese Bauhaus-acties te lanceren.

Aldus Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen

Achtergrond

Het Nieuwe European Bauhaus is een creatief initiatief dat de grenzen tussen wetenschap en
technologie, kunst, cultuur en sociale inclusie moet slechten waarbij design oplossingen kan vinden voor alledaagse problemen. Op de speciale website die vandaag is gelanceerd, kunnen kunstenaars, ontwerpers, ingenieurs, wetenschappers, ondernemers, architecten, studenten en alle geïnteresseerden voorbeelden delen van inspirerende prestaties voor de Nieuw Europees Bauhaus, hun ideeën over hoe het vorm moet krijgen en hoe het ook moet evolueren als hun zorgen en uitdagingen. Dit is het begin van een innovatief co-designproces.

Organisaties die meer moeite willen doen in hun betrokkenheid bij dit proces kunnen ‘Partners van het nieuwe Europese Bauhaus 'worden, door reageren op de oproep op de website. In de komende maanden zal de Commissie prijzen van € 30.000 toekennen aan bestaande voorbeelden die de integratie van de kernwaarden van het initiatief, en dat kan de discussies over, en de transformatie van de plaatsen waar we wonen.

In de volgende fase van het initiatief, de 'opleveringsfase', zullen vijf pilootprojecten worden opgezet om mee te ontwerpen nieuwe duurzame en inclusieve oplossingen met stijl. Het doel van de derde fase - 'verspreiding', is het verspreiden van de ideeën en concepten die het Nieuwe Europese Bauhaus definiëren via nieuwe projecten, netwerken en kennis delen, in Europa en daarbuiten.

Loading more content...