Film- en televisieproducenten sluiten zich aan bij de Federatie Creatieve Industrie!

Amsterdam 1 juni 2020 - De Vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) en de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) hebben zich gezamenlijk aangesloten bij de Federatie Creatieve Industrie. Samen vertegenwoordigen NCP en NAPA het overgrote deel van de Nederlandse televisie- en filmproducenten. De Federatie Creatieve Industrie (FCI) is een samenwerking van branche- en beroepsorganisaties in de creatieve industrie en behartigt de algemene belangen van de sector.

“Wij zijn erg blij dat de Federatie Creatieve Industrie vanaf nu ook de televisie- en filmproducenten in brede zin mag vertegenwoordigen”, zegt interim-voorzitter Han Bekke van de FCI. “We rekenen erop dat met deze uitbreiding van onze achterban de FCI nog meer gewicht in de schaal legt en dat de stem van de creatieve sector nog beter zal worden gehoord.”

NCP komt op voor de belangen van tachtig procent van de producenten van televisieproducties, drama, film en documentaires in Nederland. Jaap Visser, adjunct-directeur van NCP: “Wij sluiten ons samen met NAPA aan bij de FCI, zodat we als zelfstandige verenigingen de economische toegevoegde waarde van onze sector nog beter over het voetlicht krijgen. Met de FCI staan we sterker als het gaat om het behartigen van de belangen van de sector bij de overheid en in het buitenland."

De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) is een nieuwe beroepsvereniging waarin Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Animatie Producenten Nederland (ApN) en Interactieve Producenten Nederland (IPN) de krachten hebben gebundeld. Sinds half maart treden zij onder één naam en met één stem naar buiten. NAPA telt vijfenzeventig leden; productiehuizen die actief zijn in verschillende disciplines waaronder speelfilm, dramaseries, documentaire, animatie, interactieve producties en games.

Anna Pedroli, directeur NAPA: “De handen ineenslaan om nóg daadkrachtiger te kunnen opereren. Voor onze brede achterban was dat de motivatie om samen één beroepsvereniging te vormen. Om dezelfde reden sluiten we ons nu - samen met NCP - aan bij de FCI. De COVID-19-crisis maakt het belang van strategische samenwerking des te duidelijker.”

De Federatie Creatieve Industrie behartigt de belangen van branche- en beroepsorganisaties in de creatieve industrie in het algemeen en de creatieve zakelijke dienstverlening in het bijzonder. Aangesloten leden zijn BNA, BNO, DGA, DuPho., Modint en Popcoalitie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerbrand Bas, secretaris van de Federatie Creatieve Industrie, 06-23365775, gerbrand.bas@dutchcreativeindustries.nl.

Loading more content...