De Staat van de Arbeidsmarktagenda

Op dinsdag 14 april werd ‘De staat van de Arbeidsmarktagenda’ virtueel overhandigd tijdens een live uitgezonden vraaggesprek met minister van Engelshoven. Deze publicatie beschrijft de vorderingen van de afgelopen twee jaar in het doen en denken over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De ‘Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector’ werd in 2017 opgesteld als opdracht aan de culturele sector en aan de politiek. De Federatie Creatieve Industrie maakte als vertegenwoordiger van de creatieve sector niet alleen deel uit van de Regiegroep maar is ook verantwoordelijk voor het Project IDOLS dat met een subsidie van het Ministerie van OCW nieuwe markten voor de culturele en creatieve bedrijven verkent.

Vanaf 1 januari 2020 heeft Platform ACCT de uitvoering van de agenda overgenomen van de Regiegroep, FCI volgt de ontwikkeling met belangstelling.

Loading more content...