Corona Taskforce Culturele en Creatieve Sector

Om de belangen van de culturele en creatieve sector zo mogelijk te kunnen behartigen enerzijds en om het overleg met ministerie van OCW anderzijds zo efficiënt mogelijk te organiseren is in overleg met hetzelfde ministerie een Corona Taskforce het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

  • Kunsten '92 (culturele sector, aanspreekpunt)
  • Federatie Creatieve Industrie (creatieve industrie)
  • Federatie Cultuur (werkgevers in de cultuursector)
  • Erfgoed Platform Nederland (Erfgoed)
  • Creatieve Coalitie (werknemers en ZZP'ers)

Deze organisaties overleggen vrijwel dagelijks met het ministerie , elkaar en hun leden

Loading more content...