Handelsmissies

30

De topsector creatieve industrie was in 2016 betrokken bij 30 economische missies, een 6e positie

Topsectoren vergeleken, CBS 2016

Loading more content...