Fte’s

186.000

De topsector creatieve industrie telde in 2016 186.000 fte's

Topsectoren vergeleken, CBS 2016

Loading more content...