Emissie

0,2%

De topsector creatieve industrie is verantwoordelijk voor 0,2% van de uitstoot van broeikasgassen en is daarmee ruimschoots de schoonste van alle topsectoren

Topsectoren vergeleken, CBS 2016

Loading more content...