Bedrijven

144.400

In 2016 telde de topsector creatieve industrie 144.400 bredrijven.

Topsectoren vergeleken, CBS 2016

Loading more content...