Export

8,9

De topsector creatieve industrie exporteerde in 2018 voor 8,9 miljard aan diensten.

Samenstelling van de Nederlandse handel, CBS 2019

Loading more content...