NWO Call Smart Industry 2019

In het samenwerkingsprogramma Smart Industry financiert NWO inzichtgevend en innovatief onderzoek op het gebied van slimme producten en diensten, die industriële en product systemen toekomst rijp maken. Specifieke multidisciplinaire onderzoekstopics in dit programma liggen op het snijvlak van: personalisatie, big data, autonome systemen, slimme systemen en slimme apparatuur.

Dit programma richt zich op het snijvlak van big data, smart industry en creatieve industry, en is de tweede call. In 2016 resulteerde de eerste call in zes gehonoreerde projecten.
De SI2019 call adresseert een subset van onderwerpen die in het Smart Industry roadmap zijn beschreven:

  • Mass customization / use-based adaptation
  • Human Centered Technology / Human Technology Interaction
  • Digital Twin
  • Cyber Physical Systems
  • (Trusted) data sharing
  • Advanced Manufacturing
  • Robotics

Alle projecten moeten een duidelijke multidisciplinaire samenwerking zijn, die steunt op zowel de creatieve industrie, de High Tech Systemen en Materialen community en de Data Science/big data community. Publiek-private samenwerking is vereist, en onderzoekers mogen zowel academisch als een mix van universitaire en hogeschool researchers zijn.

Er kan per project maximaal € 750.000,- NWO-financiering worden aangevraagd voor academisch onderzoek. En er is een top-on subsidie mogelijk door participatie van HBO-onderzoekers tot maximaal € 100.000,- per project

Loading more content...