Nieuw logo FCI komt in vele varianten

Gisteren, 6 februari 2019, werd door Barbera Wolfensberger, Directeur Generaal Cultuur en Media, tijdens een gezamenlijk diner van Topteam Creatieve Industrie en de leden van de Federatie Creatieve Industrie het nieuwe logo onthuld.

Altijd anders en toch herkenbaar, dat is het nieuwe logo van de Federatie Creatieve Industrie. Met de naamsverandering van de federatie, verandert ook de visuele identiteit. Het steeds wisselende logo verbeeldt de eenheid in diversiteit waar het platform voor de creatieve industrie voor staat.

Barbera Wolfensberger presenteert een van de varianten van het logo

Ontwerper van het nieuwe logo is typograaf Petr van Blokland die voor deze opdracht een font samenstelde dat uit 26 verschillende lettertypen bestaat. Het font, in kapitaal en onderkast, bevat respectievelijk tien, elf en vijf varianten van de f, de c en de i. Bij gebruik van dit font geven de toetsen A-J op de computer een variant van de f, de toetsen K-U een c en V-Z een i. Zo wordt elke willekeurige combinatie van de verschillende f’s, c’s en i’s mogelijk.

Eenheid in handschrift

‘Om al die verschillende letters qua handschrift toch een zekere eenheid te geven heb ik alleen lettertypen gebruikt die ik zelf al heb gemaakt of nog op stapel heb staan’, vertelt Van Blokland in een toelichting. ‘Vervolgens moet je wel de verschillen opheffen tussen al die letters. In dit geval waren de mogelijkheden daarvoor beperkt, ik kon alleen iets doen aan de verticale proporties en de spatiëring. De letters zijn geschaald om ze allemaal optisch dezelfde grootte te geven. Voor de spatiëring heb ik elke mogelijke combinatie van de f en de c en van de c en de i in kapitaal én onderkast op elkaar afgestemd. Ten slotte heb ik een script geschreven dat bij gebruik op bijvoorbeeld de website automatisch telkens een andere combinatie van FCI genereert.’

https://www.dutchcreativeindustries.nl/FCI-Logo-1Sec.html

Modern, eclectisch beeld

Gerbrand Bas, secretaris van de FCI is zeer ingenomen met de dynamische identiteit. ‘De vraag was een logo op basis van de letters FCI waarbij font, kerning, gewicht en kapitaal/onderkast zich per gebruik aanpassen en toch herkenbaar blijven. Het resultaat is voor zover ik weet het eerste in zijn soort, passend bij onze federatie en bij de ontwikkelingen in de typografie. Dit logo levert een modern, eclectisch typografisch beeld dat past bij onze vormgevingscultuur en dus ook bij onze federatie. Het is een keuze door niet te kiezen en toch passend.’

Loading more content...