Complexity and Creative Industry: Grip on Transitions and Resilience

Consortia van academische onderzoekers, private partners zoals bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en publieke onderzoeksinstellingen zoals TNO kunnen financiering aanvragen voor innovatief, transdisciplinair onderzoek naar complexe systemen, zodat de creatieve professional meer handvatten krijgt voor de ontwikkeling van oplossingen voor persistente maatschappelijke problemen die niet met conventionele manieren van besturen of ontwerpen op te lossen zijn.

Het doel van de Call Complexity and Creative Industry: Grip on Transitions and Resilience is het stimuleren van innovatief, transdisciplinair onderzoek naar complexe systemen, zodat de creatieve professional meer handvatten krijgt voor de ontwikkeling van oplossingen voor persistente maatschappelijke problemen die niet met conventionele manieren van besturen of ontwerpen op te lossen zijn.

Per projectvoorstel kan minimaal €145.000 en maximaal €500.000 van NWO worden aangevraagd. Er kan subsidie worden aangevraagd. De subsidie dient voornamelijk te worden ingezet voor het creëren van tijdelijke onderzoeksposities (promovendi of postdocs). De totale looptijd van een project is ten minste twee jaar en niet langer dan vijf jaar.

  • https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/complexity-and-creative-industry/complexity-and-creative-industry.html
Loading more content...

Aan het einde van bijna elke week krijgen de leden en relaties van de Federatie Creatieve Industrie een actueel overzicht toegestuurd van zo’n beetje alles wat de creatieve industrie regardeert. Dat kan betrekking hebben op het Nederlandse overheidsbeleid, het beleid van de Europese Commissie, subsidiemaatregelen, wetgeving, publicaties et cetera. En voor het goede begrip: het betreft een knipselkrant met hier en daar een toelichting en geen aangeklede nieuwsbrief. Wilt u ook gebruik van deze dienst? Abonneren kan via onderstaand formulier:

 
Akkoord
Niet akkoord