Raad voor Cultuur: Ontwerp voor de toekomst

Vandaag publiceerde de Raad voor Cultuur haar oorspronkelijk al voor de zomer verwachte advies voor de 'Ontwerpsector'.

Dit advies is een van de tien (!) sectoradviezen die de Raad voor Cultuur tussen november 2017 en de zomer van 2018 uitbrengt. Het doel van deze adviezen is trends en ontwikkelingen binnen de sectoren en disciplines te beschrijven, knelpunten en kansen te duiden en beleidsopties voor de korte en lange termijn te verkennen. De sectoradviezen gelden, samen met de verkenning, als bouwstenen voor een discussie over de toekomst van het cultuurbestel. Het advies gaat in op de rol van instellingen in de ontwerpsector en de afbakening van e-cultuur. De aanbevelingen hebben betrekking op:

  1. Versterk de infrastructuur
  2. Faciliteer en financier ontwerponderzoek
  3. Stimuleer de in- en doorstroom van startend talent
  4. Benut de potentie van de ontwerpsector bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken
  5. Zorg voor een beter beheer en behoud van het ontwerperfgoed
  6. Bouw voort op internationalisering

Voor het volledig advies zie hierna of https://www.cultuur.nl/

Loading more content...