Europees onderzoek naar creatieve ecosystemen

Culturele en creatieve industrieën kunnen grote impact hebben op lokale omgevingen en hebben zowel esthetische als economische waarde. Een internationaal consortium, onder leiding van de Universiteit van Amsterdam, gaat de rol die deze industrie in lokale contexten speelt en de verbondenheid met mondiale netwerken in kaart brengen en vertalen naar beleid.

Het internationale consortium CICERONE (Creative Industries Cultural Economy Production Network) wil een bijdrage leveren aan Europees beleid door het Europese culturele en creatieve ecosysteem beter te begrijpen. Hoe dragen Creatieve en Culturele Industrieën bij aan (lokale) economische ontwikkeling, duurzaamheid, sociale cohesie en identiteit? CICERONE ontvangt een subsidie van 3 miljoen euro uit het Horizon2020 programma en heeft een looptijd van 4 jaar.

Europa kent een rijke en diverse traditie wat betreft de culturele en creatieve industrie (CCI). Deze industrie produceert allerlei goederen en diensten, kent grote- middelgrote en kleine bedrijven, en heeft een belangrijke betekenis voor het lokaal erfgoed. Europa wordt ook wel een cultureel powerhouse genoemd vanwege haar unieke concentratie van erfgoed en kunstinstellingen.

Naast de symbolische en esthetische waarde hebben culturele industrieën ook een belangrijke economische impact zowel waar het gaat om werkgelegenheid als om economische groei.

UvA onderzoeker Robert Kloosterman, lead partner in het project, stelt: 'Steeds meer producten onderscheiden zich door hun esthetische of symbolische aspecten – of het nu gaat om een zonnebril, een boodschappentas of een muziekhal. Culturele en creatieve industrieën worden derhalve steeds belangrijker. Dit Europese onderzoeksproject brengt op dit gebied gerenommeerde onderzoekers uit acht Europese landen bij elkaar om op een nieuwe manier te kijken hoe deze activiteiten zijn ingebed op lokaal, nationaal en internationaal niveau.'

Het team van CICERONE zal in haar onderzoek lokale contexten en wereldwijde netwerken met elkaar verbinden. Het productieproces van diensten en goederen vindt niet meer op één plek plaats, maar is ‘unbundled’ wat wil zeggen dat de productieketen doorgaans meerdere locaties omvat die vaak in verschillende landen zijn gelegen en een mondiaal netwerk vormen. Tegelijkertijd treft men op elke locatie een unieke combinatie van banen, ideeën, culturen en instituties aan. Deze unieke combinatie en rol in de mondiale netwerken bepalen hoe locaties kunnen reageren op globale krachten en leveren waardevolle kennis over de potentie van CCI’s.

Het onderzoek zal uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van bestaande bronnen bestaan en case studies op nader te bepalen locaties.

CICERONE hoopt met dit onderzoek te kunnen verklaren waarom en hoe CCI’s verschillend impact kunnen hebben en welke invloed beleid op deze impact kan uitoefenen. De wetenschappelijke kennis die het onderzoek oplevert zal worden gedeeld met de praktijk, onder andere via een netwerk met belangrijke stakeholders. CICERONE hoopt zo bij te dragen aan onze kennis over de intrinsieke logica, organisatie en mechanismen van de Culturele en Creatieve Industrie en effectieve strategieën voor gezonde CCI’s te inspireren.

CICERONE wordt gecoördineerd door prof. dr. Robert Kloosterman van de Universiteit van Amsterdam. Het consortium bestaat verder uit de universiteiten van Wenen, Stockholm, Bari en Barcelona, alsmede City University London, SWPS University, KEA European Affairs en het in Sofia gevestigde Observatory of Cultural Economics.

Loading more content...