Impuls voor een duurzamere en innovatievere modesector

Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) heeft gisteren (31 mei) aangekondigd dat ze start met een programma waarbij ze de Nederlandse modesector wil laten innoveren en duurzamer wil maken. Zo wil de minister bereiken dat duurzaamheid en hergebruik gestimuleerd wordt, nieuwe materialen worden ontwikkeld en dat er op een andere manier geproduceerd wordt.

Van Engelshoven: ‘Ik start een programma dat de komende jaren een impuls moet geven aan innovatie in de modesector. Mooi en duurzaam hoeven elkaar niet uit te sluiten. De mode-sector kan helpen een antwoord te vinden op maatschappelijke vraagstukken, zoals het verminderen van onze ecologische voetafdruk en recycling van gebruikte materialen. Ontwerpers en bedrijven werken al hard aan deze uitdaging. Met dit programma wil ik mijn steentje bijdragen.’

In het programma spelen aspecten als nieuw talent, hergebruik, nieuwe materialen, nieuwe productiemethoden, nieuwe distributiemethoden een hoofdrol. Het programma wordt vormgegeven in nauw overleg met opleidingen, instituten en fondsen (zoals het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), met jonge makers en gemeenten. Voor de komende drie jaren is er 150.000 euro per jaar beschikbaar

Loading more content...

Aan het einde van bijna elke week krijgen de leden en relaties van de Federatie Creatieve Industrie een actueel overzicht toegestuurd van zo’n beetje alles wat de creatieve industrie regardeert. Dat kan betrekking hebben op het Nederlandse overheidsbeleid, het beleid van de Europese Commissie, subsidiemaatregelen, wetgeving, publicaties et cetera. En voor het goede begrip: het betreft een knipselkrant met hier en daar een toelichting en geen aangeklede nieuwsbrief. Wilt u ook gebruik van deze dienst? Abonneren kan via onderstaand formulier:

 
Akkoord
Niet akkoord