Kabinet stimuleert internationale samenwerking in de cultuursector

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt € 5,2 miljoen beschikbaar voor meerjarige
samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse culturele organisaties.
Hiervoor is vandaag de subsidieregeling Creative Twinning Fund 2018-2020
gepubliceerd. Deze regeling is onderdeel van het Internationaal Cultuurbeleid van de
Rijksoverheid.

Creative Twinning biedt de allianties de kans hun expertise en kennis te gebruiken bij het
uitvoeren van projecten in aan EU grenzende landen. Hierbij wordt cultuur ingezet voor
maatschappelijke vernieuwing en sociale verbinding, voor een toekomstbestendige wereld.
Ook draagt culturele samenwerking er aan bij dat Nederland en de betrokken landen meer
vertrouwen in elkaar hebben en een betere dialoog kunnen voeren.

Nauwere samenwerking met culturele en creatieve sectoren in landen rondom Europa biedt
mogelijkheden om te werken aan veiligheid en stabiliteit. Dit geldt in het bijzonder in landen
met veel vluchtelingen, migranten en jongeren met weinig toekomstperspectief. Kunstenaars
en creatieve ondernemers zijn vaak een motor voor lokale initiatieven. Denk aan:
maatschappelijke innovatie en sociaal ondernemen, duurzaam behoud van lokaal cultureel
erfgoed, stadsverbetering en het stimuleren van dialoog tussen bevolkingsgroepen. Het
bereiken van jongeren is een belangrijke voorwaarde van de regeling.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. In aanmerking voor
financiering komen samenwerkingsverbanden van culturele non-profit organisaties én
bedrijven met een cultureel profiel. De volledige regeling (inclusief de voorwaarden) staat op
www.rvo.nl/CreativeTwinning. RVO organiseert maandag 22 januari 2018 in Utrecht een
informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

  • https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/creative-twinning
Loading more content...