Innovation Expo 2018

De Innovatie-estafette is een netwerk, podium en proces voor innovatie, met een tweejaarlijks groot evenement, de Innovation Expo. Op 4 oktober 2018 vindt alweer de 7e editie van de Innovation Expo (IE2018) plaats, deze keer in de RDM Onderzeebootloods en RDM Congrescentrum in Rotterdam Zuid.

Met deze IE2018 biedt de overheid (ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken) een podium aan bedrijven, kennisinstellingen, jonge professionals en maatschappelijke organisaties om innovaties voor het voetlicht van een breed nationaal en internationaal publiek te brengen.

De IE2018 is een win-win situatie voor iedereen. U ontmoet andere innovators, maar ook beslissingsmakers en enablers wat een vruchtbare samenwerking kan opleveren. Op de IE2018 worden zaken gedaan om uw innovatie verder te brengen en te versnellen. Voor Nederland, want de IE2018 is een staalkaart van het meest spraakmakende wat Nederland te bieden heeft. We laten Nederlandse oplossingen zien voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Op de IE2018 zetten we samen het Nederlandse innovatie-ecosysteem goed op de kaart!

Successen uit de vorige editie (IE2016)

De vorige estafette uit 2016 laat een duidelijke meerwaarde voor innovaties en netwerken zien.Een paar voorbeelden:

  • De media-aandacht voor gedemonstreerde drijvende en roterende zonnepanelen op de IE2016 heeft veel bekendheid opgeleverd en het bedrijf een flinke “boost” bezorgd. De zonnepanelen worden door het speciaal opgerichte consortium ‘Zon op water’, grootschalig getest. Op de Nationale Klimaattop in 2016 is een intentieovereenkomst getekend tussen Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam om een grootschalig drijvend zonneveld te laten ontwikkelen.
  • Het presenteren van de zelfrijdende auto op de Expo en het beleven van de zelfrijdende auto’s door de EU-transportminister heeft de gemaakte afspraken tijdens de ministersbijeenkomst tussen lidstaten, Europese Commissie en industrie extra glans gegeven en de urgentie voor Europese wetgeving onderstreept. De fabrikanten hebben door de grote media-aandacht hun producten wereldwijd kunnen showen en Nederland leren kennen als een interessant Living lab met vernieuwende PPS-vormen die innovaties versnellen.
  • Er is een cross-over gemaakt tussen de programma’s Groen in de Stad en Slimme en Gezonde steden die de synergie heeft verbeterd waardoor programma’s (en steden) een stap voorwaarts hebben kunnen maken.
  • Het Biobased Huis, dat in een co-creatie van meer dan 30 ondernemers onder de titel ‘biobased ready to market’, is onder grote mediabelangstelling door minister Kamp op de Innovation Expo gelanceerd en is daarna op de markt gekomen.

Deze voorbeelden illustreren dat de IE2018 u een podium biedt.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, meld u aan voor onze nieuwsbrief op innovatie-estafette.nl

Loading more content...