#GekkeVriend

Een jaar geleden zijn de Federatie Cultuur met de Federatie Dutch Creative Industrie begonnen met de van de lobby voor culturele en creatieve sector als waardevolle sector bij het aanpakken van grote maatschappelijke en economische opgaven in stad en regio.
Waarom deze actie? Omdat onze sector van waarde zijn voor een bruisende stad/ provincie, toerisme, innovatie, economie, woonklimaat en slimme oplossingen voor landelijke en lokale vraagstukken. Gewoon, door er te zijn en soms ook door gericht hieraan bij te dragen. Als we daaraan willen blijven bijdragen, moet er ook geïnvesteerd worden in onze sector. Wij vonden het de hoogste tijd onze de waarde van onze bijdrage duidelijk te maken aan alle ministers, wethouders en gemeenten van Nederland, die iets willen met de ontwikkeling van ons land, onze regio en onze steden in de komende jaren.

Hoe doen we dat? Onze inspanning hebben reeds geleid tot zichtbaarheid in het plan voor de regiodeals/bruisende binnensteden van VNO/NCW en MKB-NL. Vandaag zal Hans de Boer van VNO-NCW tijdens de Dag van de Stad cultuur nadrukkelijk meenemen in een claim richting overheid voor 200 miljoen voor regiodeals (persbericht). Wij zijn als culturele en creatieve sector nadrukkelijk aanwezig tijdens de 1.500 bezoekers tellende Dag van de Stad en openen deze conferentie voor bestuurders van stad en provincie met een korte, krachtige clip, waarin wij ons op eigen wijze presenteren aan alle bestuurders van Nederland.

De clip kon worden gerealiseerd door medewerking en steun van de landelijke Cultuurfondsen (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds Cultuurparticipatie), Kunsten 92, het Ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur. Wij presenteren ons vandaag als sector van waarde vandaag zien aan de bestuurders die willen investeren in hun bruisende stad en regio.

www.gekkevriend.nl

Loading more content...