Kennis- en Innovatieagenda voor de Creatieve Industrie 2018-2021

Gisteren werd in Eindhoven de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda voor de Creatieve Industrie gepresenteerd.

De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 focust op drie lijnen in de kennisbasis die samen, door aan maatschappelijke uitdagingen en toepassingsdomeinen gekoppeld te worden, Nederland een sterkere industrie zal brengen die voor nóg meer innovatieve oplossingen zal zorgen. De agenda werd gepresenteerd door het Topconsortium Kennis en Innovatie van de topsector Creatieve Industrie; CLICKNL, tijdens het Design Research & Innovation Festival op de Dutch Design Week.

De Kennis- en Innovatieagenda voor de Creatieve Industrie 2018-2021 helpt de creatieve professional aan een steviger kennisbasis met meer gevalideerde methoden en methodologiën. Zo kan de creatieve industrie niet alleen als sector sterker worden, maar ook nog beter innovatieve oplossingen ontwikkelen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Bart Ahsmann, CEO van CLICKNL: “Door de kennisbasis van de creatieve professional te verbinden aan de uitdagingen en domeinen waarin de creatieve industrie met haar unieke kennis en skills stappen kan helpen zetten, ligt er een basis voor onderzoeksdomeinen voor de komende jaren. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan kennis over systeemtransities in de energievoorziening, of over personalisatie in de gezondheidszorg.”

De agenda legt de basis voor het kennis- en innovatiecontract waarin overheid, kenniswereld, topsector en CLICKNL met elkaar afspreken op welke manier invulling wordt gegeven aan onderzoek en innovatie binnen de creatieve industrie. Ze is richtinggevend voor oproepen tot indiening van onderzoeksvoorstellen die gericht zijn op de creatieve industrie en onderzoekers, door NWO en SIA. Ook bij de invulling van regelingen die bijvoorbeeld door RVO worden ingevuld en uitgevoerd, is deze agenda leidend.

De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 is inmiddels door ruim dertig personen namens bedrijven onderschreven, waaronder Fabrique, Spotify, Spinnin Records, RTL en TU Delft.

De Creatieve Industrie
De creatieve industrie versterkt het innovatievermogen van Nederland. Met haar innovatie- en verbeeldingskracht kan zij mensen verbinden, in beweging krijgen en vertrouwen geven in de wereld van morgen. De sector is een onmisbare schakel in het geven van antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken en het bieden van een zinvolle betekenis aan nieuwe technologische mogelijkheden. In 2011 benoemde het Kabinet de Creatieve Industrie als één van de negen topsectoren om Nederland innovatiever te maken.

CLICKNL
Het Topconsortium Kennis en Innovatie CLICKNL brengt mensen en middelen bij elkaar om de Nederlandse creatieve industrie tot internationale innovatieve koploper te maken. Ze signaleert en faciliteert kansrijke vormen van samenwerking tussen verschillende sectoren en stimuleert de inzet van bruikbare instrumenten om de R&D binnen de creatieve industrie sterker te maken. Ook stelt CLICKNL de nationale Kennis- en Innovatieagenda voor de creatieve industrie op en bewaakt ze diens voortgang en kwaliteit van uitvoering.

 

Loading more content...