Jann de Waal plaatsvervangend boegbeeld topsector Creatieve Industrie

Jann C. de Waal is met ingang van 1 juli 2017 waarnemend boegbeeld van de topsector Creatieve Industrie. Hij volgt daarmee Barbera Wolfensberger op, die per 1 juli directeur-generaal Cultuur en Media is geworden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wolfensberger was sinds 2014 boegbeeld van de creatieve industrie.

Jann de Waal heeft een groot netwerk en een lange carrière in de creatieve sector. Hij is eigenaar van Info.nl, een bureau voor de ontwikkeling van digitale producten en platformen. Daarnaast is hij actief in verschillende publieke organisaties rondom innovatie, onderwijs en de creatieve industrie.

Na het vertrek van Barbera Wolfensberger heeft de topsector gekeken naar een waarnemer uit eigen gelederen die bekend is met de creatieve industrie en snel het stokje kon overnemen rond de Kennis & Innovatieagenda en het Kennis- en Innovatiecontract dat momenteel wordt voorbereid. De Waal maakt al sinds 2016 al deel uit van het topteam Creatieve Industrie, waar hij zich bezighoudt met de internationalisering van de Nederlandse creatieve industrie. Ook is hij lid van het bestuur van CLICKNL, het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) van de creatieve industrie. Daar zet hij zich in als linking pin om de grotere onderzoeksprogramma’s goed te vervlechten met de behoeftes van het bedrijfsleven.

De Waal: “We hebben als topsector grote stappen gezet. We zijn goed georganiseerd, aangesloten op het gebied van internationalisering en human capital. Nu gaan we een volgende fase in. Naar een nieuw kabinet. Ik vind het belangrijk dat wij als topsector Creatieve Industrie een bijdrage kunnen leveren aan de innovatieve en inclusieve samenleving.”

De creatieve industrie is één van de negen topsectoren, waar het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen wereldwijd bijdragen aan de concurrerende positie van Nederland op de wereldmarkt. Of het nu gaat om Dutch Design, serious gaming, architectuur of dance muziek; de creatieve industrie is wereldwijd steeds toonaangevender. De creatieve sector is bij uitstek gewend om vooruit te kijken naar de vraagstukken van morgen en te werken aan crossectorale innovatie.

Loading more content...